David Rusňák

Předseda představenstva a majoritní akcionář

David Rusňák

Zakladatel investiční skupiny DRFG

Mateřská DRFG a. s. v roce 2011 zastřešila všechny společnosti, v kterých držel majoritní podíl.

Dnes udává směr dalšímu vývoji skupiny a vyhledává nové investiční příležitosti.

www.davidrusnak.cz