Josef Šilhánek

Ředitel pro strategii a akvizice v Real Estate

Je zodpovědný za akvizice a průběh nemovitostních investic.

 

Josef ve skupině DRFG zodpovídá za strategii a akvizice v rámci DRFG Real Estate. Zaměřuje se především na expanzi nejen na stávajících trzích, ale i na další zahraniční trhy, o které máme velký zájem a vidíme v nich příležitost pro rozvoj a růst.

Před příchodem do DRFG působil v bankách MONETA Money Bank a GE Money Bank, kde měl na starost nemovitostní a syndikované úvěrování, dále financování nemovitostí vedl v LBBW Bank a BAWAG Bank.

 

Je absolventem ČVUT, postgraduálního studia VŠE a studia MBA na City University of Washington.

Zpět

Další lidé