Ekonomické ukazatele


Konsolidované a zauditované výsledky za rok 2019

Čísla jsou uvedena v Kč.

Czech Real Estate Investment Fund

AUM (aktiva pod správou)5 365 470
Hodnota držených nemovitostí6 773 901

Čísla jsou uvedena v tisících Kč

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva DRFG

údaje platné k 31. 07. 2020

Vývoj

celková aktiva / obrat / vlastní kapitál

Podíly na celkových aktivech 2019

V roce 2019 byla vzhledem k pokračujícímu rozvoji skupiny celková aktiva skupiny DRFG 7,13 mld. CZK. Už tradičně představuje největší podíl na aktivech realitní divize. Naše portfolio zahrnuje přes čtyřicet retail parků, obchodních center a také jednotlivých objektů napříč celou ČR.

Podíly na obratu 2019

Za rok 2019 jsme dosáhli konsolidovaného obratu ve výši 4,62 mld CZK, což představuje oproti roku 2018 meziroční nárůst o +20,3 %. V oblasti nemovitostí pokračujeme dále v akvizici komerčních projektů a nově tuto oblast rozšiřujeme o vlastní výstavbu.  Oblasti nemovitostí a telekomunikací se staly klíčovými segmenty, které tvoří 3/4 obratu skupiny.