Ekonomické ukazatele


Vývoj ekonomických ukazatelů

201320142015201620172018*
AKTIVA470 740984 1572 192 0112 648 6164 447 8087 366 380
TRŽBY160 178236 833825 0891 021 7091 871 9433 843 965
EBITDA35 78340 028121 782162 246326 973579 901

Čísla jsou uvedena v tisících Kč
* Konsolidované a auditované výsledky za rok 2018

Czech Real Estate Investment Fund

AUM (aktiva pod správou)4 844 116
Hodnota držených nemovitostí7 000 000

Čísla jsou uvedena v tisících Kč

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva DRFG

aktualizace k 30. 06. 2019

Vývoj

celková aktiva / obrat / vlastní kapitál

Podíly na celkových aktivech 2018

Vzhledem k pokračujícímu rozvoji skupiny vzrostla celková aktiva v roce 2018 na hodnotu 7,36 mld. CZK. Už tradičně představuje největší podíl na aktivech realitní divize. Naše portfolio zahrnuje přes čtyřicet retail parků, obchodních center a také jednotlivých objektů napříč celou ČR.

Podíly na obratu 2018

Za rok 2018 jsme dosáhli konsolidovaného obratu nad 3,84 mld CZK, což představuje oproti roku 2017 významný meziroční nárůst o +105,7 %. V oblasti nemovitostí pokračujeme dále v akvizici komerčních projektů a nově tuto oblast rozšiřujeme o vlastní výstavbu. V telekomunikacích jsme ke konci roku 2018 dokončili konsolidaci poskytovatelů internetového připojení a tento projekt jsme úspěšně exitovali. Oblasti nemovitostí a telekomunikací se staly klíčovými segmenty, které tvoří přes 3/4 obratu skupiny.

Vývoj ukazatele EBITDA

Ukazatel EBITDA v roce 2017 přesáhl hodnotu 320 mil. CZK. Proti předcházejícímu roku 2016 je to dvojnásobný růst.

Dynamický růst pokračoval i v roce 2018, kdy EBITDA dosáhla na hodnotu 579 mil. CZK

Vývoj zadluženosti a finanční páky

Obecná úroveň zadlužení (80 %) a finanční páky (5,1) se dlouhodobě pohybuje na hodnotách obvyklých vzhledem k dynamickému rozvoji a oborům klíčových investic. Oblasti nemovitostí a telekomunikací patří spíše ke konzervativním oborům investic, které přinášejí dlouhodobě stabilní cash flow.

Z dlouhodobého hlediska bude dále docházet k nárůstu vlastního kapitálu, který za rok 2018 dosáhl na hodnotu 1,443 miliardy CZK.