Ekonomické ukazatele


Konsolidované a zauditované výsledky za rok 2020*

Čísla jsou uvedena v tisících Kč.

Skupina DRFG a.s. se nadále věnuje investicím v segmentu komerčních a rezidenčních nemovitostí, energetiky a finančních služeb.

Skupina DRFG Telco s.r.o. (Suntel Group) nadále pokračuje v investicích do telekomunikačních projektů.

Obě skupiny mají shodné konečné majitele, základní cíle a podléhají společné byznysové strategii.

Czech Real Estate Investment Fund

AUM (aktiva pod správou)5 471 310
Hodnota držených nemovitostí6 773 901

Čísla jsou uvedena v tisících Kč

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva DRFG

údaje platné k 31. 07. 2021

Geografické rozdělení tržeb skupiny DRFG*

* údaje platné k 31.07.2021

Geografické rozdělení tržeb skupiny DRFG Telco*

* údaje platné k 31.07.2021