Investujeme jen do toho,
do čeho vidíme

Řídíme se investiční filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumíme, v lokalitách, které jsou nám kulturně i geograficky blízké a v projektech, kde můžeme získat významný rozhodovací podíl.

DRFG Etický kodex >


Ekonomické ukazatele společností ovládaných skupinou DRFG

2013 2014 2015 2016*
AKTIVA 470 740 984 157 2 192 011 4 051 430
VÝNOSY 160 178 236 833 825 089 1 340 626
EBITDA 35 783 40 028 121 782 367 853

Čísla jsou uvedena v tisících Kč.
* předběžné výsledky k 31. 12. 2016

Bilanční zpráva