Ekonomické ukazatele


Vývoj ekonomických ukazatelů

2013 2014 2015 2016 2017*
AKTIVA 470 740 984 157 2 192 011 2 648 616 4 300 136
VÝNOSY 160 178 236 833 825 089 1 021 709 2 002 047
EBITDA 35 783 40 028 121 782 162 246 300 173

Čísla jsou uvedena v tisících Kč
* Předběžné konsolidované výsledky za rok 2017

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva DRFG

aktualizace k 31. 1. 2018

Vývoj celkových aktiv a vlastního kapitálu

Podíly na celkových aktivech 2016

Ke konci roku 2016 skupina ovládala celková konsolidovaná aktiva ve výši překračující 2,6 mld. CZK. Ve srovnání obdobím roku 2015 se jedná o částku téměř dvojnásobnou.

Podíly na celkových aktivech 2017

Vzhledem k pokračujícímu rozvoji očekáváme další významný růst celkových aktiv.

Vývoj celkového obratu

Podíly na obratu 2016

Skupina DRFG v roce 2016 úspěšně překročila konsolidovaný obrat 1 mld CZK. Proti roku 2015 to představuje významný meziroční nárůst o +70 %. Největší měrou se na obratu podílela divize nemovitostní a telekomunikací. Jen tyto dvě divize překračují částku 660 mil. CZK.

Podíly na obratu 2017*

Růst obratu pokračoval i v roce 2017. V oblasti nemovitostí jsme dokončili rozpracované akvizice komerčních projektů a v telekomunikacích dále konsolidujeme poskytovatele internetového připojení. Oblasti nemovitostí a telekomunikací se stávají klíčovými segmenty, které tvoří přes 3/4 obratu skupiny.

Vývoj ukazatele EBITDA

Ukazatel EBITDA v roce 2016 přesáhl hodnotu 160 mil. CZK. Proti předcházejícímu roku 2015 se jedná o téměř trojnásobnou hodnotu.

V roce 2017 pokračoval růst tohoto ukazatele, a to přes hranici 300 mil. CZK

Vývoj zadluženosti a finanční páky

Obecná úroveň zadlužení se oproti roku 2016 snížila a za rok 2017 se pohybovala okolo hodnoty finanční páky 3,9. Nejedná se o neobvyklou hodnotu vzhledem ke stáří skupiny, jejímu dynamickému rozvoji a oborům klíčových investic. Oblasti nemovitostí a telekomunikací patří spíše ke konzervativním oborům investic, které přinášejí dlouhodobě stabilní cash flow.

Z dlouhodobého hlediska bude dále docházet k nárůstu vlastního kapitálu a snižování celkového zadlužení.