Ekonomické ukazatele


Vývoj ekonomických ukazatelů

201320142015201620172018*
AKTIVA470 740984 1572 192 0112 648 6164 447 8087 352 000
TRŽBY160 178236 833825 0891 021 7091 871 9433 851 000
EBITDA35 78340 028121 782162 246326 973431 000

Čísla jsou uvedena v tisících Kč
* Předběžné konsolidované výsledky za rok 2018

Czech Real Estate Investment Fund

AUM (aktiva pod správou)3 440 838
Hodnota držených nemovitostí4 021 000

Čísla jsou uvedena v tisících Kč

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva DRFG

aktualizace k 31. 12. 2018

Vývoj celkových aktiv a vlastního kapitálu

Podíly na celkových aktivech 2017

Ke konci roku 2017 skupina ovládala celková konsolidovaná aktiva ve výši téměř 4,5 mld. CZK.

Předpoklad podílů na aktivech 2018

Vzhledem k pokračujícímu rozvoji v roce 2018 vzrostla celková aktiva na hodnotu 7,35 mld. CZK.

Vývoj celkového obratu

Podíly na obratu 2017

V oblasti nemovitostí jsme dokončili rozpracované akvizice komerčních projektů a v telekomunikacích jsme se zaměřili na konsolidaci poskytovatelů internetového připojení. Oblasti nemovitostí a telekomunikací se staly klíčovými segmenty, které tvořily přes 3/4 obratu skupiny.

Předpoklad podílů na obratu 2018

Za rok 2018 dosáhneme konsolidovaného obratu nad 3,85 mld CZK. Proti roku 2017 to představuje významný meziroční nárůst o +105,7 %.

Vývoj ukazatele EBITDA

Ukazatel EBITDA v roce 2017 přesáhl hodnotu 320 mil. CZK. Proti předcházejícímu roku 2016 je to dvojnásobný růst.

Dynamický růst pokračoval i v roce 2018, kdy EBITDA dosáhla na hodnotu 431 mil. CZK

Vývoj zadluženosti a finanční páky

Obecná úroveň zadlužení se oproti roku 2016 snížila a za roky 2017 i 2018 se pohybuje okolo hodnoty finanční páky 4. Nejedná se o neobvyklou hodnotu vzhledem ke stáří skupiny, jejímu dynamickému rozvoji a oborům klíčových investic. Oblasti nemovitostí a telekomunikací patří spíše ke konzervativním oborům investic, které přinášejí dlouhodobě stabilní cash flow.

Z dlouhodobého hlediska bude dále docházet k nárůstu vlastního kapitálu.