Ekonomické ukazatele


Vývoj ekonomických ukazatelů

2013 2014 2015 2016 2017 2018*
AKTIVA 470 740 984 157 2 192 011 2 648 616 4 447 808 7 352 000
TRŽBY 160 178 236 833 825 089 1 021 709 1 871 943 3 851 000
EBITDA 35 783 40 028 121 782 162 246 326 973 431 000

Čísla jsou uvedena v tisících Kč
* Předběžné konsolidované výsledky za rok 2018

Czech Real Estate Investment Fund

AUM (aktiva pod správou) 2 610 110
Hodnota držených nemovitostí 3 760 000

Čísla jsou uvedena v tisících Kč

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva DRFG

aktualizace k 31. 12. 2018

Vývoj celkových aktiv a vlastního kapitálu

Podíly na celkových aktivech 2017

Ke konci roku 2017 skupina ovládala celková konsolidovaná aktiva ve výši téměř 4,5 mld. CZK.

Předpoklad podílů na aktivech 2018

Vzhledem k pokračujícímu rozvoji v roce 2018 vzrostla celková aktiva na hodnotu 7,35 mld. CZK.

Vývoj celkového obratu

Podíly na obratu 2017

V oblasti nemovitostí jsme dokončili rozpracované akvizice komerčních projektů a v telekomunikacích jsme se zaměřili na konsolidaci poskytovatelů internetového připojení. Oblasti nemovitostí a telekomunikací se staly klíčovými segmenty, které tvořily přes 3/4 obratu skupiny.

Předpoklad podílů na obratu 2018

Za rok 2018 dosáhneme konsolidovaného obratu nad 3,85 mld CZK. Proti roku 2017 to představuje významný meziroční nárůst o +105,7 %.

Vývoj ukazatele EBITDA

Ukazatel EBITDA v roce 2017 přesáhl hodnotu 320 mil. CZK. Proti předcházejícímu roku 2016 je to dvojnásobný růst.

Dynamický růst pokračoval i v roce 2018, kdy EBITDA dosáhla na hodnotu 431 mil. CZK

Vývoj zadluženosti a finanční páky

Obecná úroveň zadlužení se oproti roku 2016 snížila a za roky 2017 i 2018 se pohybuje okolo hodnoty finanční páky 4. Nejedná se o neobvyklou hodnotu vzhledem ke stáří skupiny, jejímu dynamickému rozvoji a oborům klíčových investic. Oblasti nemovitostí a telekomunikací patří spíše ke konzervativním oborům investic, které přinášejí dlouhodobě stabilní cash flow.

Z dlouhodobého hlediska bude dále docházet k nárůstu vlastního kapitálu.

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde.