Ekonomické ukazatele


Vývoj ekonomických ukazatelů

2013 2014 2015 2016 2017* 2018**
AKTIVA 470 740 984 157 2 192 011 2 648 616 4 300 136 6 200 000
VÝNOSY 160 178 236 833 825 089 1 021 709 2 002 047 3 500 000
EBITDA 35 783 40 028 121 782 162 246 300 173 350 000

Čísla jsou uvedena v tisících Kč
* Předběžné konsolidované výsledky za rok 2017
** Plán konsolidovaných výsledků pro rok 2018

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva DRFG

aktualizace k 31. 1. 2018

Vývoj celkových aktiv a vlastního kapitálu

Podíly na celkových aktivech 2017

Ke konci roku 2017 skupina ovládala celková konsolidovaná aktiva ve výši překračující 4,3 mld. CZK.

Předpoklad podílů na aktivech 2018

Vzhledem k pokračujícímu rozvoji očekáváme i v roce 2018 významný růst celkových aktiv.

Vývoj celkového obratu

Podíly na obratu 2017

V oblasti nemovitostí jsme dokončili rozpracované akvizice komerčních projektů a v telekomunikacích jsme se zaměřili na konsolidaci poskytovatelů internetového připojení. Oblasti nemovitostí a telekomunikací se staly klíčovými segmenty, které tvořily přes 3/4 obratu skupiny.

Předpoklad podílů na obratu 2018

Předpokládáme, že v roce 2018 dosáhneme konsolidovaného obratu 3,5 mld CZK. Proti roku 2017 to představuje významný meziroční nárůst o +75 %.

Vývoj ukazatele EBITDA

Ukazatel EBITDA v roce 2017 přesáhl hodnotu 300 mil. CZK. Proti předcházejícímu roku 2016 je to téměř dvojnásobný růst.

Pro rok 2018 předpokládáme pokračování růstu tohoto ukazatele.

Vývoj zadluženosti a finanční páky

Obecná úroveň zadlužení se oproti roku 2016 snížila a za roky 2017 i 2018 se pohybuje okolo hodnoty finanční páky 4. Nejedná se o neobvyklou hodnotu vzhledem ke stáří skupiny, jejímu dynamickému rozvoji a oborům klíčových investic. Oblasti nemovitostí a telekomunikací patří spíše ke konzervativním oborům investic, které přinášejí dlouhodobě stabilní cash flow.

Z dlouhodobého hlediska bude dále docházet k nárůstu vlastního kapitálu.

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde.