DRFG fondy


DRFG AIF Real Estate Fund

Investiční nemovitostní fond

Fond zaměřený na přímou držbu komerčních nemovitostí na území České republiky.

DRFG UCITS Bond Fund

Investiční dluhopisový fond

Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů s vysokou kredibilitou a také do dluhopisů EU bank.