DRFG fondy


CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Nemovitostní fond

Fond zaměřený na přímou držbu komerčních nemovitostí.

CZECH ENERGY & INFRASTRUCTURE FUND

Energetický fond

Investice do výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů a infrastruktury v oblasti energetiky a telekomunikací v ČR.