DRFG fondy


CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Český nemovitostní fond

Fond zaměřený na přímou držbu komerčních nemovitostí na území České republiky.

CZECH ENERGY & INFRASTRUCTURE FUND

Český energetický fond

Investice do výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů a infrastruktury v oblasti energetiky a telekomunikací v ČR.