DRFG fondy


CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Nemovitostní fond

Fond zaměřený na přímou držbu komerčních nemovitostí.