Yourchance o.p.s. uspořádala Kulatý stůl na téma spolupráce škol, podnikatelů a dětských domovů v Jihočeském kraji

8.11. yourchance o.p.s., projekt Začni správně a Finanční gramotnost do škol uspořádali v Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích Kulatý stůl na téma spolupráce škol, podnikatelů a dětských domovů jako podpora rozvoje regionu. Akce proběhla za podpory Nadace DRFG a společnosti CTP. Jednání zahájila Jana Merunková, ředitelka yourchance a následně představila všechny zúčastněné. Mezi hosty na panelové diskuzi nechyběli zástupci z řad ředitelů dětských domovů: DD Boršov na Vltavou, DD Žíchovec a DD České Budějovice, dále zástupce z českobudějovického úřadu práce a OSPOD České Budějovice. Podnikatele reprezentovala Lenka Vohradníková z Hospodářské komory ČR. Hlavním námětem jednání bylo téma problematiky dětí opouštějící instituce náhradní rodinné výchovy, jejich následné bydlení a zaměstnávání. Z diskuze vyplynulo, že projekt Začni správně může v mnoha ohledech některé požadavky dětských domovů a OSPOD pokrýt svou aktuální činností. Tu představila manažerka projektu Začni správně pro Čechy Dominika Šenková. Hovořila o tom, že Začni správně pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu z dětského domova postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Lenka Vohradníková z Hospodářské komory ČR přinesla několik návrhů na možnou spolupráci s projektem Začni správně. Konkrétně šlo o zorganizování společné burzy práce pro děti z dětských domovů. Dále pozvala děti na akci HK ČR na Výstavišti v Českých Budějovicích s názvem Dobrodružství s technikou a řemeslem, kde si mladí lidé z dětských domovů mohou vyzkoušet různé druhy zaměstnání. Upozornila také na akci pořádanou HK ČR dvakrát ročně Burza Filantropie, které by se mohly děti zúčastnit. Dále byl tým projektu Začni správně seznámen s webovou stránkou www.impulsprokarieru.cz, která nabízí práci a brigády osvědčených firem v rámci Jižních Čech. Dalším tipem byl web Salmondo Junior, který pomáhá dětem zjistit, v čem jsou dobří, a jakým směrem by měly svou pozornost v otázce budoucího studia či práce zaměřit. Začni správně také naváže hlubší součinnost s OSPOD v Českých Budějovicích, konkrétně na poli vzdělávání pěstounských rodin a kurátorských dětí v oblasti finanční gramotnosti a využití Koordinátora mladých. Zástupci z dětských domovů otevřeli diskuzi na téma, jak vyřešit systémovou nedostatečnost pomoci dětem, které opouští instituce náhradní rodinné péče a ulehčit jim v podobě startovacích bytů a hledání pracovních příležitostí u zaměstnavatelů seznámených se specifiky těchto mladých dospělých. Na toto konto poukázal zástupce úřadu práce, především směrem k HK ČR na možnosti podpory zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají znevýhodněné osoby a nabídl další formu podpory zaměstnávání dětí z dětských domovů formou vzdělávacích kurzů. Během dne se dále otevřela řada zajímavých témat. Zcela zásadní také bylo, že byly vzneseny konkrétní návrhy řešení. Byl tak splněn záměr tohoto Kulatého stolu, který měl navázat nové kontakty a zahájit spolupráci zainteresovaných subjektů v jihočeském regionu s cílem pomoci mladým lidem z dětských domovů v oblasti bydlení a budoucího zaměstnání. Seznam účastníků Kulatého stolu Jana Merunková (YCH), Mgr. Vilém Fink (DD Zvíkovské Podhradí), Mgr. Miroslav Kouřil (DD Boršov nad Vltavou), Mgr. Josef Peiker (DD Žíchovec), Mgr. Ivana Macíková (DD ČB), Věra Vobrubová (DD ČB - vrch.vychovatelka), Lenka Vohradníková DiS. (Hospodářská komora), Mgr. Jiří Beran (ÚP ČB), Mgr. Eva Kuzbová (OSPOD ČB), Matěj Vodička (Český rozhlas), Ing. Dominika Šenková (YCH), Mgr. Jana Fajfrová (YCH), Mgr. Jana Brožová (YCH), Zita Vinklerová (YCH), Ing. Ivana Longinová (YCH)