X. Podnikatelské setkání Krajské hospodářské komory jižní Moravy

Na scéně Městského divadla Brno se v březnu uskutečnilo jubilejní X. Podnikatelské setkání Krajské hospodářské komory jižní Moravy. Při slavnostním zahájení vystoupil se zdravicí ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Robert Plaga, poslankyně a náměstkyně hejtmana JMK paní Taťána Malá a primátor Statutárního města Brna pan Petr Vokřál. Paní poslankyně a pan ministr společně předali ocenění Josefu Hyprovi, řediteli Střední školy stavebních řemesel v Brně-Bosonohách a Vilému Koutníkovi, řediteli Střední průmyslové školy chemické v Brně za dlouholetou práci s mládeží, úzkou součinnost školy s výrobní a společenskou praxí a zkvalitňování práce s mladou generací. Následovalo muzikálové představení „Představ si“. Po skončení divadla se účastníci z řad podnikatelů, zástupců středních a vysokých škol a představitelů města a kraje přesunuli do blízké restaurace, kde při neformálním networkingu pokračovali v diskuzích. [gallery columns="5" ids="7161,7162,7163,7164,7165"]