Výtěžek z aukce „komeťáckých“ deštníků pomůže lidem s autismem a mentálním postižením

Do začátku října zdobilo Českou ulici v centru Brna více než 200 deštníků hokejové Komety Brno. Odtud jich necelá šedesátka zamířila do aukce, kde za ně dárci zaplatili více než 67 tisíc korun. Tuto částku si rovným dílem rozdělí Diecézní charita Brno a Nadační fond Komety. Prostřednictvím Diecézní charity Brno se peníze dostanou na konto Chráněného bydlení sv. Michaela. „Výtěžek dobročinného prodeje deštníků obdrží klienti s mentálním postižením a autismem v Chráněném bydlení sv. Michaela, kteří právě tam nachází nový a plnohodnotný domov,“ řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Druhou polovinu vybrané částky použije Nadační fond KOMETA na podporu rodin s dětmi, kterým do života vstoupila diagnóza poruchy autistického spektra. „Dětem nabízíme poradenské, asistenční, volnočasové i terapeutické služby. Pevně věřím, že výtěžek z aukce přispěje ke zkvalitnění jejich života,“ dodala Tereza Kučerová koordinátorka Nadačního fondu KOMETA. Z vybrané částky se těší také ředitel Nadace DRFG David Macek. „Mám radost nejen z výtěžku aukce, ale také z propojení obou institucí, které se ve svých službách pomoci mladým lidem i dospělým s autismem doplňují. V příštím roce proto chceme v tradici benefičních deštníků na České ulici v Brně pokračovat,” uzavírá Macek.