Video „Dopad ukrajinské krize na českou ekonomiku a na DRFG“ s hlavním ekonomem DRFG, Martinem Slaným

Video si můžete prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=WQu-mKimQFc

V souvislosti s tragickým vývojem na Ukrajině přinášíme odpovědi hlavního ekonoma skupiny DRFG Martina Slaného na nejčastější dotazy k potenciálním dopadům současného konfliktu na českou ekonomiku, investiční rozhodování a potažmo podnikání naší skupiny DRFG.

Může mít konflikt na Ukrajině dopad na podnikání skupiny DRFG nebo na nemovitostní fondy CZECH FUND?

Zaprvé je třeba zdůraznit, že skupina DRFG ani fondy CZECH FUND (CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND – CREIF, CZECH DEVELOPMENT FUND SICAV, a.s. – CDFS), které skupina založila, nemají žádná aktiva a obchodní partnery ani na Ukrajině, ani v Rusku. V tomto ohledu situace nemá žádný dopad. Skupina dlouhodobě podniká v regionu střední a západní Evropy, nejen ve stabilních ekonomikách, ale i v zemích se stabilním politickým a obecně institucionálním prostředím, v zemích, které jsou členy Evropské unie. Žádné aktivity mimo tento prostor skupina neplánuje.

Stejně jako v případě covidu se potvrzuje správnost zvolené investiční strategie, tedy orientace na nemovitosti retailového charakteru s převahou nájemců, kteří prodávají zboží základní potřeby či diskontního charakteru, orientace na logistiku, kterou stimuluje dlouhodobý růst e-commerce segmentu, na stále nedostatkové rezidenční nemovitosti nebo telekomunikační infrastrukturu, jejíž význam i ve světle aktuálního dění roste.

Zprostředkovaný dopad bude mít, jako na kohokoliv jiného z nás, pohyb makroekonomických veličin. Paradoxně oslabení kurzu koruny, ke kterému došlo, pomáhá výnosu v nemovitostním fondu CREIF. Bylo by ale krátkozraké se domnívat, že slabý kurz je něco, co se v ekonomice dlouhodobě udrží. Zkušenosti i z doby covidu ukazují, nejen to, že koruna je nejvíce stabilní měnou v regionu, ale jakmile se situace uklidní, navrátí se k trendu svého posilování. Další vliv může mít vyšší inflace a vyšší ceny energií. Inflaci zohledňuje indexace nájmů v nemovitostech, které CZECH FUND či skupina vlastní, a stejně tak u cen energií dochází k přefakturaci nákladů na nájemce. Určitý otazník visí u trhu práce, kdy by delší válečný konflikt mohl omezit pracovní sílu ve stavebnictví, kde ukrajinští pracovníci tvoří nemalou část.  Jsem ale přesvědčen, že flexibilita firem, ale i státu v této oblasti bude eventuální dopady výrazně brzdit.

Jaký dopad bude mít válka na Ukrajině na českou ekonomiku obecně?

Je to do značné míry bezprecedentní vnější šok, bohužel v relativně krátké době po covidu další, který ekonomice samozřejmě nepomáhá. Dopady nyní není možné kvantifikovat – neznáme délku ani rozsah konfliktu a všechny jeho důsledky. Nicméně dopady budou spíše sekundární a není důvod k panice a ani k obavám, že ekonomika bude opět v recesi. Krátkodobě jsme viděli omezený dopad v poklesu akciových trhů, v oslabení měnového kurzu. Ani tyto pohyby nebyly ničím dramatickým. Negativně situace dopadne izolovaně na jednotlivé firmy, které jsou na Ukrajině nebo v Rusku aktivní, mají zde svá aktiva, svou výrobu nebo dodavatele, nebo do Ruska vyvážejí své produkty. Nicméně makroekonomický dopad bude omezený, jelikož Rusko není z pohledu českého exportu významným trhem – do Ruska směřuje méně než 2 % celkových exportů, a třeba podíl Ruska na investicích v ČR je zcela zanedbatelný. V importu do ČR je váha Ruska vyšší a je úzce profilovaná – drtivou většinu ruského importu k nám tvoří plyn a ropa. Vývoj cen těchto komodit je pro nás důležitý. Růst cen těchto komodit bude proinflačním faktorem, kvantifikovat ho je zatím ale nemožné. Dalším faktorem zvyšující inflaci je i slabší kurz koruny. I zde ale platí, že se situace může uklidnit a vyvozovat dlouhodobý cenový vývoj po prvních dnech konfliktu je unáhlené.

Určitý dopad bude v případě prodlužujícího se konfliktu na trh práce, kde jsou Ukrajinci největší zahraniční skupinou pracovníků a koncentrují se do odvětví průmyslu, stavebnictví a sezonních prací, které se typicky s jarem rozjíždějí.

Jaký dopad konfliktu očekáváte na investiční rozhodování?

Potvrzuje se to, co jsme viděli i v minulosti – jakmile přijde podobný šok, reagují rychle trhy, které jsou náchylné na vývoj sentimentu – typicky šlo o forexové trhy (trh se zahraničními měnami), o akcie nebo alternativní aktiva jako kryptoměny. Nicméně i zde v delším horizontu převáží nad nejistotou ekonomické fundamenty. Nicméně i vývoj posledních dní je dalším střípkem do skládačky a ukazuje nám, že pro investory, kteří nejsou ochotní jít do většího rizika a hledají stabilitu, budou ještě více atraktivní konzervativní aktiva, jakými jsou v českém prostředí zejména nemovitosti, eventuálně krátkodobě některé komodity (zlato) a více atraktivní budou investiční nástroje, které jsou regulované a kredibilní, jako je obecně fondový byznys.

Závěrem, byť politicky, vojensky či humanitárně je situace vážná, ekonomické dopady jsou omezené, na skupinu situace na Ukrajině nemá vliv. Nepředstavuje důvod ke změně ani investiční strategie DRFG, nebo CZECH FUND, ani ke změně investiční strategie klientů. Naopak, je potvrzením, že investice do ověřených a konzervativních aktiv, důraz na stabilitu, obezřetné chování a minimalizace nejrůznějších rizik souvisejících s podnikáním, je správnou cestou, kterou dlouhodobě jdeme.

Martin Slaný
hlavní ekonom investiční skupiny DRFG