Vánoční koncert pro yourchance sopranistky Markéty Fassati

V Domě u kamenného zvonu se 27. 11. 2018 konal vánoční koncert sopranistky Markéty Fassati pro yourchance. Jako patronka podporuje Markéta obecně prospěšnou společnost yourchance řadu let a vánoční koncert je pravidelnou akcí, kterou společně pořádají. V letošním roce byl na repertoáru výběr barokních skladeb z nového CD Alchymist. Druhá část koncertu byla věnována výročí české státnosti, zazněly proto písně Antonína Dvořáka a Mikuláše Schneidera Trnavského. Pro rozloučení s přítomnými hosty Markéta vybrala Ave Maria od Giulia Cacciniho. Kromě křtu CD Alchymist byl na programu také křest nové knížky Money Matters Matter, kterou yourchance vydala jako výstup letošního ročníku Global Money Week. Večer moderovaly zakladatelky společnosti yourchance Jana Merunková a Gabriela Křivánková. Kromě shrnutí devíti let společné spolupráce a výsledků jednotlivých projektů vyzdvihly také důležitost kontinuální podpory ze strany strategických partnerů jako je společnost CTP, ale i všech dalších firemních, nadačních a individuálních dárců. Při této příležitosti oznámily spolu s Martinem Slaným ze společnosti DRFG prodloužení strategické spolupráce s Nadací DRFG na roky 2019 - 2021. Jak Martin Slaný zdůraznil, pro nadaci je velmi důležitý právě fakt, že se yourchance systematicky věnuje rozvoji finanční gramotnosti napříč celým spektrem společnosti, a že se dlouhodobě věnuje sociálně znevýhodněným mladým lidem, kterým pomáhá dosáhnout samostatnosti. Velké poděkování ze strany zakladatelek yourchance patřilo návrhářce Sáře Lachmanové, která dámy pro tento večer oblékla do nádherných šatů, které jsou součástí kolekce Benátský karneval. Celou kolekci bude možné vidět na 5. dobročinném plese yourchance 27. 3. 2019 na Žofíně.