Tři králové na firemním dnu DRFG vybrali bezmála 24 tisíc korun. Byla to nejúspěšnější putovní pokladnička na Brněnsku

Kašpar, Melichar a Baltazar z diecézní charity Brno dorazili 4. ledna do brněnského hotelu Courtyard. Mezi účastníky firemního dne naší investiční skupiny vybrali do putovních pokladniček, ale také pomocí přenosného platebního terminálu, téměř 24 tisíc korun. Vybrané prostředky poputují na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká republiky. Navazuje na tradici Tříkrálové koledy a dnes má charakter celonárodní sbírky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami a dalšími organizacemi. Koled se každoročně účastní kolem 40 tisíc dobrovolníků, a díky tomu je Tříkrálová sbírka největší dobrovolnickou akcí v Česku. Loni se vybralo přes sto milionů korun.