Stavba kostela v Brně – Lesné

Jeden z našich kolegů podporuje stavbu nového kostela v Brně - Lesné, podle návrhu světoznámého architekta Marka Štěpána. O konkrétním způsobu podpory ze strany Nadace DRFG jednáme.   Všechno začíná setkáním V době svého dospívání jsem se setkal s římskokatolickým knězem Pavlem Hovězem, za kterým jsme jezdili spolu s mými přáteli na faru do Mrákotína. V loňském roce si moje dcera s manželem našli podnájem v Brně-Lesné. Požádal jsem dceru, aby pozdravovala otce Pavla-správce farnosti. Po jedné mši se za ním zastavili a vyřídili můj pozdrav. Otec Pavel si hned na mě vzpomněl. To jsme se neviděli dlouhých 27 let. Daroval mi knížku: Bude vám dáno. Podtitulek byl: Malé příběhy o naději. Uvnitř bylo věnování: Milému spolubojovníkovi ze starých časů. P. Pavel Hověz V knížce jsou autentické příběhy, které napsali farníci ze stávající i bývalých farností tohoto faráře. Příběhy, kdy v jejich životech zasáhl Bůh. Vznikla tak knížka, kterou děkují farníci z farnosti Brno-Lesná věrným dárcům a příznivcům stavby kostela v Lesné. Když vznikalo sídliště v Lesné, plánovalo se, že součástí sídliště bude i výstavba nového kostela. Minulý režim však toto neumožnil. Po pádu komunistického režimu ,,začalo svítat“. Dnes se pomalu plní letitý sen několika set věřících, že konečně budou mít místo, kde se budou moci setkávat. Kostel se již začal stavět. Bude stát obrovské peníze. Chci proto tímto poprosit naši nadaci o finanční pomoc pro tuto stavbu.  Proste, a bude vám dáno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. (Mt 7,7) Za všechny, kteří žijí v naději, že po půl století tužeb a přání, že se další životní příběhy začnou psát v místě nového setkání - v novém kostele v Brně Lesné, Vás o pomoc prosí