Soutěž VŠE, kterou podpořila DRFG, už zná své vítěze

Celkem deset studentských prací z oblasti ekonomie ocenila odborná porota v prvním ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Jejich autorům fakulta nabídne možnost studia bez přijímacího řízení, nemalou finanční odměnu jim pak věnuje Nadace DRFG, která je partnerem VŠE. 

Soutěž měla za cíl podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii. Úkolem účastníků bylo zpracovat práci na jakékoliv ekonomické téma o 12 až 30 stránkách, kterou posléze posoudila odborná porota složená ze zástupců akademické obce i nezávislých ekonomických expertů.

“Při čtení odevzdaných prací jsem byl velice mile překvapen, jak vysoká byla úroveň soutěžních textů. A proto bych rád pogratulovat prvně všem, kteří zvítězili, ale i těm, kteří věnovali svůj čas důležitým ekonomickým otázkám,” hodnotí historicky první ročník soutěže hlavní ekonom DRFG Martin Slaný. 

Vzájemnou dlouhodobou spoluprací a organizací soutěže chtějí zástupci Nadace DRFG a VŠE podpořit ekonomické znalosti a finanční gramotnost u mladých lidí. Hojná účast soutěžících dokazuje, že u středoškoláků zájem o ekonomická témata bezesporu je.

„Jsem si jistý, že letos jsme otevřeli tradici, která bude stejně úspěšně pokračovat i v příštím akademickém roce a dále v budoucnosti,“ uvedl děkan Národohospodářské fakulty prof. ing. Zdeněk Chytil, CSc. s tím, že záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Děkujeme všem účastníkům a gratulujeme vítězům!