Sopranistka Markéta Fassati koncertem a speciální edicí CD Emozioni podpořila projekt Finanční gramotnost do škol

Sopranistka a patronka obecně prospěšné společnosti yourchance Markéta Fassati (Mátlová) tento rok vyslala do světa dlouho očekávané nové album Emozioni a ve prospěch projektu Finanční gramotnost do škol představila 28. listopadu na slavnostním večeru speciální edici, která zde byla pokřtěna. Koncert a křest CD se uskutečnil v majestátních prostorách Grégrova sálu Obecního domu a zúčastnili se jej hosté z řad významných firemních dárců yourchance, business osobností a přátel partnerského projektu yourchance a Nadace DRFG Finanční gramotnost do škol. Sopranistku Markétu Fassati při jejím vystoupení doprovodilo unikátní rodinné harfové kvarteto Prah-a-harP a jeden z vynikajících klavíristů současné mladé generace Štěpán Kos. Ještě před samotným hudebním vystoupením byla ale pokřtěna speciální edice nového CD Emozioni, které Markéta věnovala ve prospěch projektu Finanční gramotnost do škol, jehož cílem je metodicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ. Křtu se zúčastnily a celým večerem také provázely spoluzakladatelky yourchance Jana Merunková a Gabriela Křivánková. Na křest se k nim vedle samotné autorky CD připojil také patron projektu Finanční gramotnost do škol herec, režisér, scenárista a moderátor Ondřej Kepka a nechyběl ani fotograf Jadran Šetlík, který se postaral o Markéty titulní portrét. Hostitelky večera také poděkovaly paní Marii Veronice Winklerové, která významně podporuje projekt Začni správně, který rovněž realizuje yourchance a jehož hlavní náplní je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Pořadatelem koncertu byla yourchance o.p.s. a projekt Finanční gramotnost do škol, strategickým partnerem je Nadace DRFG. Mediálními partnery koncertu byly Prague Leaders Magazine a Luxus.cz.