Skupině DRFG vzrostl v roce 2020 zisk. Zaměřila se na development logistiky a rezidenčních nemovitostí

Skupině DRFG vzrostl meziročně zisk bezmála o tři čtvrtiny. Celková EBITDA dvou konsolidačních celků – DRFG a nově vyčleněné entity DRFG Telco – překročila za rok 2020 v součtu hodnotu 478 milionů korun. Vedle nákupu již existujících nemovitostí se skupina pustila do developerských projektů, a to především v oblasti rezidenčních nemovitostí a logistiky. DRFG spravuje v Česku a v Polsku nemovitosti v hodnotě 10 miliard korun. V posledních dvanácti měsících realizovala developerské projekty v tržní hodnotě 3 miliard korun. Skupina hodlá vstoupit na nemovitostní trh i v dalších zemích EU. V telekomunikacích soustředí své aktivity na telekomunikační infrastrukturu.

DRFG doposud především nakupovala již existující nemovitosti, hlavně regionální retailové parky. V tom jsme výrazně úspěšní, ale nadešel čas využít naše know-how a posunout se vpřed do oblasti developmentu. Více než polovina projektů, kterým se v roce 2021 věnujeme, jsou již developerského charakteru, a to především v oblasti rezidenčních nemovitostí a logistiky,“ říká Peter Hlaváč, generální ředitel skupiny. Tyto developerské aktivity skupina realizuje jak v ČR, tak v zahraničí, zejména Polsku, kde letos otevřela i pobočku ve Varšavě.

Význam developerských aktivit podpořil i vznik nového fondu kvalifikovaných investorů Czech Development Fund SICAV, a.s., který se zaměřuje na investice do výstavby rezidenčních, výrobních a logistických projektů ve střední Evropě. Jedná se o fond pod hlavičkou CZECH FUND, v rámci něhož již pět let existuje Czech Real Estate Investment Fund (CREIF), který má přes 12 500 spokojených klientů a AUM fondu přesahuje 5,4 miliardy korun. V roce 2020 došlo k navýšení objemu investovaných prostředků do nemovitostního fondu CREIF o více než půl miliardy korun, což byl druhý nejlepší výsledek mezi srovnatelnými fondy v Česku.

Nově je součástí skupiny i společnost Czech Home Capital, která je významným hráčem v oblasti nájemního bydlení. Aktuálně vlastní 1600 jednotek a do konce roku 2021 plánuje překročit hranici 2000 bytů. Dalších 8 tisíc bytových jednotek pak společnost spravuje. Skupina tím získala zcela unikátní postavení na realitním trhu, jelikož její aktivity lze nalézt v každé fázi nemovitostního řetězce – od developmentu, přes pronájem, prodej, realitní činnost až po poskytování úvěrů a pojištění skrze dceřinou společnost ChytrýHonza.cz. Investiční skupina DRFG v letošním a následujícím roce bude pokračovat v realizaci projektů ve všech svých segmentech Real Estate – v logistice, retailových i rezidenčních nemovitostech. Již nyní má skupina rozpracované projekty v tržní hodnotě vyšších jednotek miliard korun.

Pod hlavičkou DRFG ENERGY je skupina aktivní na energetickému trhu. Cílem je realizovat bez pomoci dotací investiční projekty v oblasti obnovitelných zdrojů se zaměřením na dodávky vyrobené energie přímo komerčním odběratelům. S technologickými partnery startuje pilotní projekt fotovoltaických elektráren na vybraných nemovitostech fondu CREIF.

V rámci DRFG Telco byl rok 2020 z pohledu dodaných služeb rekordní. Společnost výrazně investovala do telekomunikační infrastruktury, působí v pěti evropských zemích a v loňském roce přes 80 % tržeb realizovala v zahraničí. „Na Slovensku se začátkem roku 2021 dokončila unikátní 600 kilometrů dlouhá páteřní optická síť FibreNet s kapacitou více jak 86 tisíc kilometrů optických vláken. Podnikli jsme rovněž kroky směřující k hlubšímu propojování našich společností v jednotlivých zemích.“ říká Roman Řezníček, místopředseda představenstva DRFG. „Pracujeme dále na několika infrastrukturních projektech ve střední a jižní Evropě, do kterých bychom rádi vstoupili. Je to oblast, které se chceme dále v budoucnu věnovat,“ dodává Řezníček.

Hlavní finanční ukazatele za rok 2020 (v tis. Kč):

  DRFG DRFG TELCO
aktiva 5 363 638 1 800 323
výnosy 2 261 867 1 764 341
vlastní kapitál 619 523 480 909
EBITDA 386 829 91 464

Zdroj: DRFG

Kontakt pro média
Ing. Petra Macháčková
Tel: +420 725 673 086
Email: petra.machackova@drfg.cz