Říjnové novinky z yourchance

Kniha Finančně gramotná škola
Finančně gramotná a podnikavá škola, naše nejnovější kniha, byla na začátku října zdarma rozeslána do všech základních a středních škol.
Kniha je metodickou příručkou, která na 189 stranách shrnuje klíčové oblasti výuky finanční gramotnosti a podnikavosti. Zabývá se tím, co je finanční gramotnost, jak její výuku na škole uchopit, a jak v této oblasti rozvíjet vzdělávání učitelů. Nechybí ani cenné příklady dobré praxe. V oblasti podnikavosti se zaměřujeme na osm klíčových kompetencí pro celoživotní učení, a to, jak vypadá podnikavý učitel a podnikavý žák.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Nedílnou součástí služeb yourchance je poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Kantoři si mohou vybrat z různých kurzů, které lze absolvovat jak online formou webinářů, tak zúčastnit se prezenční výuky. Nabídka je připravena pro učitele základních a středních škol, gymnázií i SOU. Výuka probíhá po celý rok. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tyto kurzy akredituje.
A
Kulatý stůl v Plzni a Liberci
Podzimní kulaté stoly se tentokrát uskuteční v listopadu v Plzni a v prosinci v Liberci.
Tématem je vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a podnikavosti na školách.
Vstup na akci je na základě registrace zdarma. Registrovat svou školu můžete zde.