Ředitel Nadace DRFG David Macek odpovídal na otázky Českého rozhlasu

David Macek v současné době působí jako ředitel Nadace DRFG. Málokdo ale ví, jaké všechny studie a profese má již za sebou. Vystudoval sociologii, sociální práci a politiku, následně teologii manželství v rodinné papežské lateránské univerzitě v Římě a pracoval třeba i jako ošetřovatel umírajících. Nedávno přijal pozvání do vysílání Českého rozhlasu, kde o nadaci, sobě a svých aktivitách prozradil více. Zde je malá ochutnávka.   Pojďme nejdříve k nadaci. Jejím mottem je výrok papeže Františka: Všechno začíná setkáním. O jaká setkání se v rámci vaší nadace jedná?  Když ta nadace vznikala, tak vznikala právě díky některým setkáním. Když bych šel historicky dozadu, tak já jsem během meetingu Rimini - což je takový veliký festival, původně křesťanský, dnes otevřený různým názorovým proudům v Itálii - tak mě tam zaujal před asi pěti lety starosta Florencie, ve svém vystoupení. Tak jsem s ním potom mluvil. A toto setkání dalo vzniknout nápadu provázat partnersky města Florencie a Brno. Protože Florencie nemá žádné partnerské město v České republice a Brno nemá žádné v Itálii.  A ta setkání nás nějak provázejí. Zrovna v době, kdy jsme tu nadaci zakládali, tak jsme potkali třeba paní Janu Merunkovou tady z pražského sdružení yourchance, a tak jsme se spolu s ní začali věnovat například podpoře dětí z dětských domovů a výuce finanční gramotnosti.  To je velmi populární učit děti finanční gramotnosti. Populární možná proto, že bohužel ta finanční gramotnost je možná zrovna u dětí v dětských domovech, řekl bych, tragická. Tak jak ta výuka konkrétně probíhá?  My jsme se nechtěli připojit k řadě těch, kteří dětem v dětských domovech pomáhají tak nějak nárazově nebo tím, že tam posílají nějaké dárky. Tahle metoda je podle mého názoru zajímavá, účinná hlavně tím, že se jedná vlastně o individuální doprovázení těch dětí z dětských domovů přes práh dospělosti a také přes práh toho dětského domova. Takže děti, které jsou do toho projektu zapojeny, tak získávají vlastně individuální přístup, mají v těch prvních letech samostatného života svého takzvaného mentora, a ten jim velmi prakticky pomáhá s konkrétními záležitostmi každodenního života, které třeba pro jejich vrstevníky z jiných typů rodinných prostředí jsou běžné a samozřejmé.  A Vy to sám děláte také?  Ne, ne. Já to sám nedělám, my tohle děláme právě ve spolupráci s tím sdružením yourchance, tady s pražským, a ta moje role konkrétní je například v tom, že já mám v zahraničí, zejména v Itálii, přátele, kteří se také věnují tomuto typu mladých lidí na úplně špičkové světové úrovni. Takže je propojuji, snažím se o to, aby to, co tady děláme, aby se o tom vědělo v zahraničí a zase abychom se my mohli inspirovat ze zahraničí. Takhle také chápu roli té nadace. Že ta není často v té bezprostřední práci s klienty, ale spíše se snaží o rozvoj těch organizací, které podporuje.  A jak to vypadá v těch dětských domovech? To znamená, které děti toto mohou absolvovat. Nebo ta vaše práce - na jaké děti je zacílena?   Když jsme s tou podporou začínali, tak vlastně tyto aktivity byly soustředěné hlavně na Prahu a okolí. Dnes už se povedlo rozšířit tento typ pomoci do všech krajů České republiky, a není to jen podpora takových těch praktických každodenních dovedností, není to dokonce ani jen záležitost výuky té finanční gramotnosti - to znamená toho, jak hospodařit s penězi. Ale jedná se také o podporu podnikatelských dovedností, což mi přijde zvláště zajímavé, protože ty děti jsou často vybízeny k tomu, aby daly všanc své touhy, své sny, čím by jednou chtěly být a někteří z nich nechtějí být jen zaměstnanci, ale chtějí třeba v nějakém oboru skutečně vyniknout, založit něco nového. A jednou z věcí, kterou podporujeme každoročně, tak je také letní kemp pro děti z dětských domovů. Zaměřený právě na výuku finanční gramotnosti a podnikatelských dovedností, kde ti mladí lidé, a jsou jich desítky, přicházejí s nějakým snem, který může vypadat ve 14, v 17 letech poměrně i naivně - vzhledem k tomu, že proto nemají žádnou další podporu. Nicméně na tomto kempu se jim dostává individuální péče po celý týden. Jsou tam zkušení manažeři typu nejlepší podnikatelka Evropy svého času v 90. letech Olga Girstlová a další úspěšní podnikatelé. A ti vlastně těm dětem pomáhají s prvními krůčky, jak ten sen přetavit v něco konkrétního, jak v konkrétních plánech pokračovat. Takže to jsou skutečně mimořádné momenty.  Řekněte mi, máte takový ten hollywoodský příběh s nějakým happyendem toho dítěte?  Těch příběhů jsou v tuto chvíli už tři knížky dokonce. Jsou to knihy, které se jmenují Hejno bílých vran, a to proto, že právě ty děti pocházející z dětských domovů, kterým se podařilo nějak uchytit v běžném životě, pracují, mají sami potomstvo a ještě navíc pomáhají. Tak tyto děti bývají vždy na podzim oceněny cenou Bílá vrána, takže například v loňském roce tuto cenu dostal Dalibor Havelka, což je mladý muž, který vyšel z prostředí dětských domovů. Povedlo se mu na sobě pracovat, tedy nejen co se týká toho, že se vyučil v několika učebních oborech, je vynikajícím sportovcem, dokonce na reprezentační úrovni, a tohle jsou vždy příběhy lidí pro ty ostatní děti, které dorůstají a mají opouštět dětské domovy, tak jsou obrovskou motivací. 

Celý rozhovor k poslechnutí, najdete zde