Posílení ve vedení DRFG Real Estate

Oddělení Real Estate zaštiťuje jeden z klíčových segmentů, kterým se skupina dlouhodobě věnuje. Jelikož máme vedle rozšiřování našich aktivit na stávajících trzích v plánu i další zahraniční expanzi, dochází v řízení tohoto oddělení ke změně. Ta přináší posílení a umožňuje větší specializaci.

Vedení tohoto oddělení bude odteď rozděleno na dvě oblasti, a to na řízení developmentu a řízení strategie a akvizic. První oblast spadá nově pod Jana Pelíška, který se stává ředitelem Real Estate Development CEE. Rozšiřuje tak svůj dosah nad rámec Polska a přebírá vedení našeho týmu na všech stávajících trzích, kde skupina působí. Druhou oblast bude mít na starosti Josef Šilhánek na pozici ředitele pro strategii a akvizice v Real Estate. Zaměří se především na expanzi nejen na stávajících trzích, ale i na další zahraniční trhy, o které máme velký zájem a vidíme v nich příležitost pro rozvoj a růst.