DRFG Energy

Pod hlavičkou DRFG ENERGY je skupina aktivní na energetickém trhu s cílem realizovat investiční projekty v oblasti obnovitelných zdrojů se zaměřením na dodávky vyrobené energie přímo komerčním odběratelům. S našimi technologickými partnery nastavujeme pilotní projekt fotovoltaických elektráren na vybraných nemovitostech fondu CREIF (Czech Real Estate Investment Fund). Předpokládaná souhrnná velikost instalací v realizaci je 1,3 MWp, přičemž veškerá energie bude spotřebována v daných nemovitostech. Jmenovitě v OC Hané Olomouc, nákupním centru Géčko Liberec a OC Parádě Hodonín. Dlouhodobým záměrem je stát se významným subjektem v sektoru výroby energií, zejména výroby z podporovaných zdrojů, který má s ohledem na aktuální českou a evropskou legislativu potenciál budoucího rozvoje. Do této oblasti zájmu patří zejména teplárenství, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, výroba elektřiny z dalších obnovitelných zdrojů – vodních, větrných a zejména fotovoltaických elektráren.