Pomáháme všichni! Také díky našim zaměstnancům mohla Nadace DRFG loni darovat přes 5 milionů korun

Není pochyb o tom, že naše Nadace umí pomáhat skvěle. Dokazuje to například loňským umístěním v žebříčku Top 25 nadací a fondů, který sestavuje Fórum dárců. V minulém roce Nadace rozdělila celkem pět milionů korun a téměř milion z těchto peněz poslali sami zaměstnanci skupiny. „Rok 2018 byl ,Rokem příběhů’ a nejsilnější pro mě byl právě ten, že desítky našich kolegů dobrovolně přispívají. Dá se tedy říct, že když Nadace pomáhá, tak pomáháme všichni,” popisuje stěžejní moment uplynulého roku její ředitel David Macek. Nejsou to tedy jen peníze, které skupina vydělala svou investiční činností, ale značná část prostředků také přišla z osobních účtů našich kolegů. „V místních poměrech jde o naprosto unikátní věc, aby desítky zaměstnanců společnosti, ve které pracují, ze svého posílaly peníze na charitu,” děkuje Macek a dodává, že je to dáno i přístupem zakladatele DRFG Davida Rusňáka, který se řídí heslem: „V období prosperity bychom neměli zapomínat na ty, kteří se ocitli v nouzi a potřebují naši pomoc. A komu záleží na prostředí ve kterém žije, pak nesmí být sobecký a musí se dívat kolem sebe, kde může pomáhat.” A přesně to vzali za své před Vánoci loňského roku třeba zaměstnanci společnosti PROFORZA, kteří pro Nadaci mezi sebou vybrali přes 150 tisíc korun. Dáváme dětem šanci na správný start do života Projektů, které Nadace podporuje je velké množství. Tím stěžejním ale zůstává výuka finanční gramotnosti a pomoc dětem z dětských domovů ve spolupráci se společností yourchance. „Projekt nazvaný ,Začni správně’ se systematicky věnuje pomoci mladým lidem, kteří odcházejí z dětských domovů a pěstounské péče do běžného života,” vysvětluje Macek s tím, že Nadace nechce být další z řady, která dětem posílá „plyšáky”. „Prostředky Nadace využíváme účelně. V prvních letech po odchodu mladým lidem pomáhají mentoři, kteří je doprovázejí a řeší s nimi jejich běžné starosti, jako je například hledání práce nebo bydlení. A ti, kterým se to povede a dokáží se ve společnosti uplatnit, každý rok dostávají ocenění Bílá vrána,” dodává. Loni cenu získal Dalibor Havelka, který v dětském domově prožil celé dětství i ranou dospělost. Zvládl se vyučit v několika oborech - zedník, truhlář a dřevař. Poměrně rychle tak našel pracovní uplatnění. V dětském domově se vrcholově věnoval sportu, v cyklistice dokonce reprezentoval Českou republiku i na mezinárodní úrovni. Když ale dětský domov opouštěl, měl obavy z toho, jak ho lidé „venku“ přijmou. „Určitě není snadné postavit se na vlastní nohy, ale důležité je se toho nebát. Všem proto děkuji za pomoc a podporu, protože bez té bych byl ztracený,“ říká Dalibor, který uvažuje o pořízení vlastního domu a založení rodiny. Pomáhaly také deštníky v centrum Brna Deštníky zavěšené v České ulici v Brně, které Nadaci věnovala hokejová Kometa Brno, zase pomohly lidem s mentálním postižením a dětem s autismem. Nadace DRFG loni ale přispěla i neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, které se stará o předčasně narozené děti a také škole ELPIS, ta vychovává a vzdělává děti s mentálním postižením. Kromě jiného Nadace platila pronájem auta těžce postiženému Dominiku Němcovi. I letos se chystáme pomoci potřebným, kteří v životě neměli takové štěstí a pomůžeme jim tím zlepšit život,” uzavírá plány Nadace její ředitel David Macek. Přispět můžete na číslo účtu: 115-2331520237 / 0100