Podporujeme Vysokou školu Karla Engliše v Brně

Vysoká škola Karla Engliše v Brně je nejstarší soukromou vysokou školou se sídlem na Moravě. Nyní uskutečňuje denní i kombinovanou (dálkovou) formu bakalářského studia v programu Ekonomika a management a Bezpečnostně právní studia. Škola plánuje na současné bakalářské studijní programy navázat (v propojení s firmami svých akcionářů především Ladislava Chodáka, senátora Ivo Valenty, investiční skupiny DRFG a Regionální hospodářské komory Brno) nové specializace: Hoteliérství a lázeňství, Management a ekonomika v zahraničním obchodě, Mediální komunikace. Dále žádá o akreditaci zcela nového programu Systémové inženýrství-informatika se specializacemi: Kybernetická bezpečnost a Základy vývoje počítačových her. Všechny studijní programy jsou bakalářské zaměřené na praxi. Díky firmám akcionářů vysoká škola zabezpečuje praxi a studijní stáže včetně toho, že v případě oboustranného zájmu tyto stáže jako placené přechází v pracovní poměr. Více info o škole >