Nový ETICKÝ KODEX DRFG

Jsme společnost, která chce bez výjimky dodržovat veřejná pravidla. Ale nejen to. Máme i vlastní normy a hodnoty, které uplatňujeme v rámci skupiny DRFG - ve firmách, do kterých investujeme, i se kterými spolupracujeme. Mnohdy jsou tato pravidla striktnější než ta veřejná, což zdůrazňuje náš progresivní a světový pohled na společnost a zejména na oblast podnikání.
Věnujte pár minut přečtení etického kodexu, týká se všech ve skupině DRFG.

Etický kodex >