Nauč mě, co umíš: den plný inspirace pro děti z dětských domovů

Spousta inspirativních myšlenek, nových nápadů, zábavy a třeba i splněných snů aneb sobotní akce projektu Začni správně „Nauč mě, co umíš“ pro děti z dětských domovů se uskutečnila 13. října v coworkingovém prostoru Node5 na pražském Smíchově. Akci pořádal projekt Začni správně, který realizuje yourchance o.p.s. s přispěním partnerů Nadace DRFG, CTP, Nadace Jistota, EurowagNN Česká republika. Záštitu nad celým dnem převzal radní Prahy 5 Jan Trojánek.

Navzdory víkendu byl program pro bezmála stovku dětí a mladých lidí z dětských domovů napříč republikou skutečně bohatý. V průběhu celého dne se na pódiu i při odpoledních workshopech vystřídali výjimečné osobnosti, které mají, co sdělit. Ať už to jsou životní nebo pracovní zkušenosti.

Po přivítání, se o úvodní slovo postarala Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady a spoluzakladelka yourchance. Po ní přišel na řadu Josef Muller z GrowJOB Institutu. Jeho vystoupení bylo zaměřené na to, jak růst, jak si definovat osobní vizi, zvýšit efektivitu a osobní spokojenost. Zaměřil se také na prokrastinaci a někdy až chorobné odkládání úkolů a povinností.

Hned po něm přišla na řadu prezentace Gabriely Křivánkové. Ta mluvila o touhách a snech.

Rozhodl se, že ze svého handicapu udělá konkurenční výhodu. To je Kalman Horvát, další speaker v programu Nauč mě, co umíš. Muž, který dnes radí firmám v oblasti marketingu, strategií, je autorem konceptu metamagiky, která dělá matematiku podle určitých zákonitostí jednodušší, pořádá kurzy o budhistickém podnikání a je také tvůrcem „Testu jedinečnosti“. Ten pomáhá rozpoznat osobní talent, silné stránky v pozitivní i negativní rovině. Dětem tak poradil, jak skrze traumata a negativní zážitky zlepšovat svět a vlastní život.

Velký zájem u dětí vzbudilo vystoupení Mallory. S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici a žila jako bezdomovec. Mallory byla také hlavní hrdinkou stejnojmenného časosběrného dokumentu, který o ní natočila režisérka Helena Třeštíková. Dnes Mallory abstinuje, pracuje a pomáhá těm, kteří jsou na tom stejně špatně jako kdysi ona. Její poselství na Nauč mě, co umíš, bylo o naději, že každý má šanci změnit svůj život. „Život je boj a nikdo ho za vás nevybojuje,“ zakončila své vystoupení Mallory.

Po obědě následovaly odpolední workshopy. Jeden z nich vedla Šárka Drozdová, která řadu let působila v privátní i neziskové sféře. Životním milníkem pro ni byla onkologická léčba, kterou úspěšně ukončila před čtyřmi lety. Právě ta ji dovedla k podnikání s kávou a zdravým životním stylem spojeným s harmonií těla i mysli. Šárky vystoupení bylo nejen o teorii, ale i o odžité praxi, která pomáhá najít pozitivní cestu ke spokojenému životu. Mluvila o strachu, sebehodnotě, rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti za svůj život.

Kreativní workshop vedla patronka yourchance, výtvarnice a modelka Hana Babak. Děti tak mohly společně s Hankou tvořit obraz, který bude vydražen na charitativním plese yourchance. Vedle toho probíhal také rychlokurz programování s Miroslavem Dvořákem (Microsoft ČR) a Petrem Naske (DigiKoalice.CZ). Ti dětem ukázali, jak mohou kontrolovat svou vlastní digitální stopu, aby roboti a internet neovládnul jednou je samé. Novou aplikaci Rozpočti si to!, která pomáhá s finanční gramotností představila na závěr Kateřina Lichtenberková, členka expertního týmu projektu Finanční gramotnost a podnikavost do škol. Už nyní se těšíme na příští ročník Nauč mě, co umíš.

Sdílejte