DRFG navázala spolupráci s přední ekonomickou vysokou školou v Česku, je partnerem soutěže o cenu děkana VŠE

Skrze Nadaci DRFG je skupina od začátku školního roku partnerem soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Cílem soutěže je podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii, ekonomická témata a zvýšit jejich ekonomickou a finanční gramotnost. 

K začátku školního roku 2019/2010 vyhlásil děkan Národohospodářské fakulty VŠE první ročník soutěže o nejlepší středoškolskou práci z ekonomie. „Ukazuje se, že studenti s hlubším zájmem o ekonomii dokáží lépe zpracovávat informace o dnešním světě. Lépe hodnotí rizika, která přináší i jejich život, ať už jde o případné úvěry, investice i nakládání s vlastním časem,“ řekl k soutěži děkan prof. Chytil. 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních škol, kteří do 15. října letošního roku podají přihlášku a do 15. března 2020 zašlou svůj text v rozsahu 12 – 30 stran na ekonomické téma. Těch fakulta vypsala několik desítek – ať už jde například o výhody a nevýhody přijetí eura nebo o zamyšlení nad tím, proč jsou v centru velkých měst vysoké nájmy.

Nejlepších deset prací v polovině dubna 2020 vybere komise složená z členů akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE i ekonomů DRFG. Autorům vítězných textů bude nabídnuto studium na Národohospodářské fakultě bez přijímacího řízení a zároveň finanční odměna. Tu poskytne právě Nadace DRFG. 

„Dnešní svět je stále více řízen ekonomickými záležitostmi a bez orientace v nich se člověk může na své cestě životem snadno ztratit. A proto je třeba na ekonomickou gramotnost nezapomínat už na začátku, u mladých lidí ve školách. Tento krok je v souladu s prosazováním zásad společenské odpovědnosti naší investiční skupiny. Soutěž vnímáme jako posun na vyšší stupeň této činnosti a přesah na úroveň vysokých škol jednoznačně vítáme, stejně jako spolupráci s přední ekonomickou fakultou v České republice,“ zdůvodnil rozhodnutí podpořit soutěž David Macek, ředitel Nadace DRFG.

Finanční a ekonomická gramotnost mladých lidí je v poslední době stále více diskutovaným tématem. Více v reportáži publicistického pořadu Střepiny nebo ve Studiu 6 České televize.

Sdílejte