Lukáš Kovanda: Vymírají podnikatelé v Česku?

Současná prosperita české ekonomiky se podle ekonoma Lukáše Kovandy z části promítá i do zájmu o podnikání. Loni tak začalo podnikat téměř 59 tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že necelých 46 tisíc osob své podnikání naopak ukončilo, je čistým výsledkem nárůst počtu fyzických osob podnikatelů čítající 13 tisíc hlav. To je nejvyšší takový nárůst od roku 2012.