Lukáš Kovanda: Ohrožuje Čechy chudoba?

Ohrožení příjmovou chudobou se podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu týká každého desátého Čecha. Téměř pětina obyvatel Česka má problém vyjít se svými příjmy a nemůže si tak dovolit například týdenní dovolenou. Přesto ale podle Lukáše Kovandy Česká republika patří k evropským zemím s nejnižším podílem takto ohrožených osob.