Konference Finančně gramotná škola: Rozvíjení podnikavosti na školách

Budova ČSOB Inspirace na pražském Jungmannově náměstí přivítala učitele základních a středních škol z celé republiky, odborníky z řad školství a podnikatelského sektoru, kteří na konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola diskutovali o trendech ve výuce finanční gramotnosti (FG) a rozvoji podnikavosti. Konference je součástí projektu Finanční gramotnost do škol, který realizuje yourchance o.p.s., jejímž strategickým partnerem je Nadace DRFG. Náměty celodenní konference bylo, jak uchopit výuku FG, jak podněcovat v dětech podnikavý přístup k životu, jaké nástroje použít,  a jakou roli v této oblasti hraje učitel, vedení školy, ale i rodiče. Součástí byl i křest nové knihy Finančně gramotná a podnikavá škola, kterou vydala yourchance o.p.s. Křtu se účastnila i patronka yourchance Markéta Mátlová. Významnou událostí bylo také slavnostní předání certifikátů školám, které se výuce finanční gramotnosti intenzivně věnují a jsou tak dobrým příkladem pro ostatní vzdělávací instituce. Hned v úvodu konference byla představena nová publikace Finančně gramotná a podnikavá škola. Jejími autorkami jsou Ing. Kateřina Lichtenberková, lektorka, členka expertního týmu Finanční gramotnost do škol a odborná garantka Národního ústavu pro vzdělávání a Jana Merunková, ředitelka a spoluzakladatelka yoruchance o.p.s. Kniha je metodickou příručkou pro výuku finanční gramotnosti a rozvoj podnikavosti pro základní a střední školy a vychází v nákladu 8 000 ks. Bude zdarma distribuována na ZŠ a SŠ. Tento ojedinělý počin přišla spolu s autorkami slavnostně pokřtít také patronka yourchance o.p.s. sopranistka a designerka Markéta Mátlová. Hned poté se slova ujala Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s., která byla zároveň moderátorkou konference a předala slovo prvnímu vystupujícímu Pavlu Fialovi, učiteli Karlínské obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické v Praze, která je příkladem Dobré praxe. Petr Fiala prezentoval způsoby, jak na škole uchopili rozvoj podnikavosti. „Chceme ve studentech probudit podnikavost, chceme, aby nad věcmi přemýšleli a byli kreativní. Nejlépe funguje, když studentům dáte příležitost, aby sami něco zjistili, vyšlete je do terénu,“ řekl Fiala. Následně představil školní projekty, které se zaměřují na rozvoj podnikavosti studentů. Zářným příkladem je příběh studentky/podnikatelky Anna Sukové, která se svým projektem Hračky s příběhem, získala první místo v soutěži mladých podnikatelů Soutěž a podnikej. Rozvoj podnikavosti studentů podle Fialy závisí také na učitelích, proto na škole založili učitelskou platformu Učitelé z Marsu, která sdružuje spřátelené školy, jež se rovněž věnují rozvoji podnikavosti. Cílem platformy je příprava nové metodiky pro výuku ekonomie, ta současná je prý zastaralá. Jakým způsobem uchopili výuku finanční gramotnosti na Základní a Mateřské škole Povrly, představila ředitelka školy Mgr. Jaroslava Najmanová. „S finanční gramotností jsme začali v roce 2014, nejdříve jsme si prošli Školní vzdělávací program a stanovili jsme si jasná pravidla, jak finanční gramotnost budeme vyučovat. Kde byla možnost ji do předmětu zařadit, tam jsme ji zařadili,“ popsala Jaroslava Najmanová. Dnes tak nenásilnou formou dětem přibližují oblast FG. Výuka ale není vedena frontálním způsobem výuky, ale zábavnou a hravou formou, kdy se děti do výuky aktivně zapojují. Ve škole pořádají vánoční, velikonoční a bleší trhy, děti natáčí videa a podílejí se na projektu ekoškola, jehož cílem je hospodárné nakládání s energiemi. Škola je držitelem Zlaté úrovně certifikátu Finančně gramotná škola. Po konkrétních příkladech z praxe, dostala slovo Ing. Kateřina Lichtenberková, lektorka, členka expertního týmu Finanční gramotnost do škol a odborná garantka Národního ústavu pro vzdělávání, která v obecné rovině představila, jak zapojit FG do Školního vzdělávacího programu. Na ZŠ lze FG vyučovat jako samostatný předmět či ji rozložit do více předmětů, na SŠ je možné FG vyučovat v rámci ekonomických předmětů. Dále Kateřina Lichtenberková prezentovala, na čem všem je založena správná výuka FG. „Je třeba se soustředit na rozvoj učitelů, finančně gramotný učitel je základem dobré výuky. Žáky je nutné zapojovat interaktivními formami a aktivizovat je, aby sami přicházeli s nápady. V této oblasti pomáhají Projektové dny nebo soutěže, například soutěž Rozpočti si to. Dále je nutné spolupracovat mezi školami a s odborníky na FG,“ vysvětlila. Dalším vystupujícím byl Dr. Ing. František Klufa z ČSOB, který prezentoval vzdělávací projekt ČSOB, jenž je zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ. Projekt funguje od jara loňského roku a dodnes bylo zaučeno 50 škol. Zaměstnanci ČSOB, tzv. ambasadoři finanční gramotnosti, na školách vyučují zábavnou formou právě FG. Témata jejich výuky jsou finanční produkty, právo a spotřebitel či hospodaření domácnosti. „Pro studenty středních škol máme připravené přednášky o kybernetické bezpečnosti, o moderních platebních prostředcích a metodách nebo o odpovědném zadlužování. Výuka obvykle trvá dvě hodiny a je zdarma, vše je součástí naší firemní CSR strategie,“ popsal František Klufa. Dopolední cyklus přednášek zakončila Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. Tématem jejího vystoupení bylo vzdělávání 4.0. „Současný prudký rozvoj v oblasti umělé inteligence v blízké době přinese zásadní změny do všech oblastí individuálního a společenského života, vzdělávání nevyjímaje. Školy a učitelé budou muset výrazně změnit povahu své činnosti, její smysl a cíl. Stále více se ukazuje, že jejich role bude spíše socializační,“ citovala mimo jiné Jana Merunková z výsledků auditu vzdělávacího systému z roku 2016. Ve svém vystoupení apelovala na to, že současný učitel by neměl být jen nositelem informací. „Dnes by měl být učitel v roli mentora, měl by být otevřený, podněcovat diskuzi, měl by děti přimět přemýšlet. Jen podnikavý učitel může inspirovat podnikavé žáky.“ Následně Jana Merunková představila klíčové schopnosti učitele nové doby: měl by mít schopnost být leader, vystoupit mimo vyjeté koleje a měl by mít schopnost motivovat, trvale růst a vzdělávat se a mít schopnost pozitivně interpretovat známky a v neposlední řadě sdílet osobní zkušenosti a poznání. Odpolední program konference byl zaměřen na interaktivní část. Probíhaly diskuze s přednášejícími a vystavujícími subjekty. Byly představeny hry a publikace, které pomáhají ve výuce finanční gramotnosti. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení Mgr. Kalmana Horváta, který prezentoval tzv. MateMagiku, která přináší alternativou metody výuky matematiky. Pořadatelem konference byla yourchance o.p.s. a projekt Finanční gramotnost do škol, strategickým partnerem je Nadace DRFG, partnery konference jsou Nadace ČSOB, Broker Trust a Mercedes-Benz Praha. Mediálními partnery konference byly Učitelské noviny a web iprosperita.cz