Koncert pro kardinála Vlka

Závěr svého života strávil kardinál Miloslav Vlk v prostorách karlínské fary. Odtud odjížděl do nemocnice, ve které zemřel. Potřebným zařízením vybavila místnost, kde pan kardinál pobýval, Cesta 121. Malý pokojík v patře s oknem do ulice a výhledem na protější dům. Prostor o velikosti skromného pokoje na studentských kolejích. Přesto tu byl Miloslav Vlk spokojen, obklopen láskou a péčí. Věděl, že je vážně nemocen a že jeho život se dovršuje. Právě do Karlína volal kardinálovi papež František. A právě v Karlíně se pod okny jeho nového domova objevil transparent vyvěšený neznámým člověkem, na němž stálo: Myslíme na vás, pane kardinále. Mnoho lidí se o osud kardinála Vlka zajímalo a mnoho lidí to dávalo také najevo. Posílali vzkazy, modlili anebo přicházeli s nabídkou konkrétní pomoci. Ochotného partnera našla Cesta 121 i v Nadaci DRFG. Díky její podpoře se mohl naplnit sen o narozeninovém koncertu, který se chystal ještě v době kardinálova života. Miloslav Vlk se na něj těšil, a i když se ho nakonec nedožil, koncert se přesto uskutečnil a pro všechny přítomné šlo o mimořádný hudební zážitek. Mezi diváky nechyběli biskupové, ministři, poslanci, herci, představitelé akademické obce i prostí lidé. Ti všichni měli pana kardinála rádi a mnoho z nich mohlo vyprávět o setkáních s ním. Před slovy však měla tento večer přednost hudba. Oratorium Korunovace českých králů znělo v podání více než stovky hudebníků a zpěváků monumentálně. Kamery televize snímaly koncert v přímém přenosu a sami muzikanti přiznávali, že i pro ně samotné šlo o mimořádný zážitek. Po skončení této hudební události se v úzkém kruhu uskutečnila návštěva pokoje, kde pan kardinál v posledních týdnech pobýval. Zde přijímal návštěvy, pracoval, odpočíval a na tomto místě jsme také tomuto statečnému člověku věnovali tichou vzpomínku. Ošetřovatelé, místní kněz a zástupce Nadace DRFG David Macek. Spojení, které pomohlo nádherné hudbě doletět až k tomu, pro něhož se slavnost pořádala. (Antonín Randa)