„Klíč k samostatnosti“ i pro klienty z Ligy vozíčkářů

Nadace DRFG podpořila projekt Ligy vozíčkářů, z.ú. „Klíč k samostatnosti“, jehož cílem je motivovat a následně pomáhat klientům zvyšovat jejich úroveň samostatnosti během běžného života.

Unikátní tréninkový byt, který vzniká v prostorách sídla Ligy vozíčkářů a je inspirován rakouským rehabilitačním zařízením, má za cíl nejen nabídnout inspiraci v oblasti individuálních úprav bytu včetně technologií jednotlivých komponentů, ale i poskytnout tréninkový prostor pro každého handicapovaného vozíčkáře, kde si sám ověří, zda dokáže fungovat sám bez pečující osoby nebo s případným využitím terénní sociální služby. Brněnští vozíčkáři se tak mohou těšit, až aktuální opatření umožní den otevřených dveří a budou si moci otestovat úroveň své připravenosti do reálného života bez pečující osoby.

Více o tomto projektu na stránkách Vozíčkář a spol.: http://www.vozickar.com/trenovat-bydleni-to-jako-fakt/