Josef Eim k tématu investování

lidove-noviny

 

Podílové fondy nabízení zajímavé výnosy

Nechci investovat, nemám statisíce, abych si to mohl dovolit – to už dávno nevadí. U obchodníků s cennými papíry, investičních společností nebo zprostředkovatelů můžete do podílových fondů pravidelně investovat už od 500 korun měsíčně. Výnos se přitom bude odvíjet od časového horizontu a zvolené investiční strategie, tedy míry rizika, kterou jste ochotni podstoupit. Právě možnost diverzifikace rizika je přitom nespornou výhodou kolektivního investování. „V případě investování skrz podílové fondy, které spravují majetek v řádech stamiliónů až miliard, investujete do celého portfolia fondu, které může obsahovat i stovky jednotlivých investičních nástrojů,“ popisuje Josef Eim, portfolio manažer investičních fondů společnosti DRFG. Významný propad jednoho z nich tedy celkové portfolio prakticky neovlivní.

Široké možnosti

Podílových fondů je na trhu celá řada. Fondy peněžního trhu investují do velmi krátkých investičních nástrojů. Jedná se o depozita, směnky, pokladniční poukázky či dluhopisy s velmi krátkou dobou do splatnosti (nejdéle rok). „Tato aktiva jsou značně konzervativní a nesou s sebou i malý výnos. V současné době, kdy jsou na trzích velmi nízké úrokové sazby, se roční výnos pohybuje max do jednoho procenta,“ zdůrazňuje Jaromír Vlk z poradenské společnosti Britanika. Dalším typem jsou dluhopisové fondy. Ty s sebou již nesou vyšší kolísavost, ale i vyšší výnos. Většinou se investuje do státních, firemních a rizikových dluhopisů. Podle typu dluhopisového fondu můžeme očekávat i roční výnosy. „U státních dluhopisů je to zhruba kolem jednoho procenta, u firemních dvě až tři procenta a u rizikových čtyři až šest procent ročně,“ upřesňuje Vlk. Doporučený investiční horizont u tohoto typu fondu je minimálně tři až pět let. „Dlouhodobě bych se ale určitě nebál čistě akciových strategií, zvlášť pokud jde o pravidelnou investici například na penzi,“ říká Aleš Tůma, hlavní analytik společnosti Partners. „V tomto případě nelze slíbit, že každý rok budete v plusu. Ba naopak. Ale je potřeba si uvědomit, že poklesy jsou vlastně nákupní příležitost.“ Akciové fondy tedy představují investiční aktivum s nejvyšší kolísavostí, a tedy i rizikovostí, ovšem také s nejvyšším potenciálním výnosem. „Dlouhodobé průměrné roční zhodnocení se pohybuje na úrovni šesti až osmi procent,“ dodal Vlk. Tyto fondy investují převážně do akcií společností firem působících v daném regionu nebo sektoru. Prostřednictvím podílových fondů lze pořídit například i investice do nemovitostí či komodit. Až při výběru fondů se nezapomeňte zajímat také o strukturu účtovaných poplatků. Existují v zásadě tři druhy poplatků – vstupní, výstupní a poplatek za správu.

Peníze se dají zhodnotit i v umění či ve víně

Pod pojmem alternativní investice si většina z nás na prvním místě vybaví investice do komodit, tedy například drahých kovů. Má to svoji logiku - zlato coby symbol bohatství a moci provází lidstvo již od samého počátku. Jeho fyzikální i chemické vlastnosti z něj dělaly a stále dělají ideální prostředek k uchování hodnoty. Přesto byste se měli mít při pořizování takové investice na pozoru. "A měla by představovat pouze doplněk investorského portfolia," říká Martin Mašát, portfolio manažer Partners investiční společnosti. "Nejistý výnos spočívá hlavně ve velkých výkyvech cen komodit, což nahrává protřelým spekulantům, ale ne běžným drobným investorům," upozorňuje Mašát.

Zlatá horečka

Přesto všechno v dnešní finančně i politicky nestabilní době investice do zlatých mincí nebo slitků opět nabírá na popularitě. Nevýhodou zlata je, že nám na rozdíl od klasických finančních produktů nepřináší žádný zisk z jeho držení. Naopak vás může provést veškerými finančními krizemi bez jakékoliv ztráty. "Cena jedné unce zlata dlouhodobě osciluje kolem jedné měsíční průměrné mzdy. Průměrná měsíční mzda vám nikdy v době samostatnosti České republiky nekoupila více než dvě trojské unce zlata, nikdy však méně než půl trojské unce," vysvětluje Josef Eim, portfolio manažer investičních fondů společnosti DRFG. Z tohoto pohledu je zlato v dlouhodobém měřítku velmi dobrým uchovatelem hodnot.

Vydělávat mohou i hračky

Možnosti alternativních investic jsou ovšem mnohem širší. Volné peníze můžete vložit třeba do hraček (do historických i moderních, například do některých stavebnic lego), lahví vína, poštovních známek či umění. Tyto investice je ale podle odborníků nutno spíše chápat jako koníček. Investovat se tak dá od pár korun až po miliony. Pro ilustraci - nejvzácnější známka na světě One-Cent Magenta v původní hodnotě jednoho centu se v roce 2014 vydražila v přepočtu za téměř 200 milionů korun. Ceny nejvzácnějších obrazů či plastik sahají ještě o řád výše. Obecně nicméně platí, že výnosy z těchto alternativních investic jsou poměrně nejisté. "Ceny umění či lahví vína a podobně jsou totiž stanovené odhadem, mnohdy zkresleným," říká Mašát. Také může trvat déle než najdete kupce, přičemž, jeho představa o ceně může být odlišná od té vaší. "V tomto oboru je tedy potřeba počítat s dlouhým investičním horizontem a také si dávat ve spolupráci s odborníky pozor na padělky," dodává Eim. 3.1.2017 - Lidové Noviny eim-josef-2Josef Eim - portfolio manažer DRFG