Global Money Week podruhé v Česku

Česko se letos opět připojí ke 139 zemím světa, kde proběhne Global Money Week 2018. Od 12. 3. do 18. 3. 2018 budou po celé republice probíhat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Národními organizátory této prestižní iniciativy budou stejně jako v loňském roce EFPA ČR a yourchance o.p.s., která se do projektu může zapojit kvůli strategickému partnerství s Nadací DRFG a dalšími podporovateli. Tématem druhého ročníku je: “Na penězích záleží.” Cílem Global Money Week (GMW) je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. „Díky tomu, že se Česko opět připojí ke Global Money Week jsme jako země zase o krok blíž k tomu, aby každé dítě, žák a student u nás, měl lepší přístup k finančnímu vzdělávání a byl schopen si vytvořit zdravé finanční návyky. Je důležité, aby mladí lidé rozvíjeli své vědomosti a dovednosti v oblasti řízení peněz,“ popisuje spoluorganizátorka této prestižní události Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny. Ročník GMW 2017 byl velmi úspěšný. Celkem se do něj zapsalo 67 akcí s celkovým zásahem téměř 4500 žáků a studentů. Kromě celého spektra škol se do GMW zapojila řada zájmových a neziskových organizací, dětské domovy i komerční subjekty. Tématem GMW 2017 bylo: Uč se, šetři, vydělávej a formy setkání byly nejrůznější. Probíhaly diskuse, přednášky, workshopy, ale také herní odpoledne a soutěže. Vyvrcholením týdne o finančním vzdělávání byla odborná konference s názvem Systémové změny ve finančním vzdělávání. Dále byl vydán sborník a řada mediálních výstupů. „Je to velký úspěch, že se nám podařilo zapojit tolik hráčů již v prvním roce. Česká republika tak má své čestné místo v publikované závěrečné zprávě GMW za rok 2017. Současně je to pro nás výzva do dalšího ročníku,“ dodává Mgr. Marta Gellová, předsedkyně EPA ČR. „Přípravy na GMW 2018 začaly už v září 2017. Nyní jsme ve fázi přípravného období, kdy se sestavuje harmonogram celé události. Do letošního ročníku se opět může zapojit kdokoliv, kdo rozvíjí finanční vzdělávání. Ať už to jsou školy, vzdělávací a finanční instituce, nevládní či komunitní organizace nebo soukromé firmy.“ zakončuje Jana Merunková.