Finančně pomáháme Domovu Horizont Kyjov

Horizont Kyjov je domov pro osoby s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s tělesným. Svým klientům poskytuje celodenní podporu a péči. Zařízení usiluje o co největší rozvoj soběstačnosti svých svěřenců a podporuje jejich osamostatňování. Snaží se u nich rozvíjet rozhodovací schopnosti, odpovědnost a vytváří podmínky pro jejich zapojení do běžného života. Původně byli klienty Domova Horizont chlapci a muži od tří let. Nově, z důvodu velkého množství žádostí, přijímá i dospělé ženy. Domov je zapojen do projektu „Transformace sociálních služeb“, jež usiluje o posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Obyvatelé Horizontu se mimo jiné účastní pracovně terapeutických činností a vzdělávají se. Zařízení pro ně také pořádá řadu kulturních, sportovních a společenských akcí.

domov horizont kyjov logowww.horizontkyjov.cz