Ekonomické ukazatele

Konsolidované a zauditované výsledky za rok 2022

Skupina DRFG Skupina DRFG TELCO
Aktiva 5 900 651 1 749 387
Výnosy 2 042 304 1 403 309
Vlastní kapitál 455 540 347 445
EBITDA 458 719 107 592

Čísla jsou uvedena v tisících Kč

Skupina DRFG se nadále věnuje investicím v segmentu komerčních a rezidenčních nemovitostí, energetiky a finančních služeb.

Skupina DRFG TELCO nadále pokračuje v investicích do telekomunikačních projektů.

Obě skupiny mají shodné konečné majitele, základní cíle a podléhají společné byznysové strategii.

Czech Real Estate Investment Fund

 
AUM (aktiva pod správou) 5,42 mld.Kč
Hodnota držených nemovitostí 7,13 mld.Kč

Geografické rozdělení tržeb skupiny DRFG*

* data k 31.8.2023

Geografické rozdělení tržeb skupiny DRFG TELCO*

* data k 31.8.2023