Druhý ročník Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie zná své vítěze

Odborná komise složená z akademiků Národohospodářské fakulty VŠE v čele s děkanem prof. Ing. Zdeňkem Chytilem, CSc. vyhlásila pořadí deseti nejhodnotnějších středoškolských prací, přihlášených do druhého ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci. „Vedle úrovně soutěžních prací mě letos příjemně překvapil zejména fakt, že i v současných opravdu studijně nestandardních podmínkách středoškolští studenti projevili svůj zájem a přihlásili své práce do naší soutěže“, uvedl v dané souvislosti prof. Chytil.

I tento ročník soutěže podpořila Nadace DRFG, která poskytla finanční prostředky na odměny pro všechny autory oceněných prací ve výši 80 tisíc Kč, přičemž vítěz si odnese částku 20 tisíc Kč.

Vítězem letošního ročníku soutěže, nad kterým opět převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se stal student Malostranského gymnázia v Praze, Tobiáš Kout, se svojí prací „Tržní selhání argumentem proti státu a jeho intervencím“. Jako druhá v pořadí se umístila neméně aktuální práce „Koronavirová krize“ Matěje Foglara z českobudějovického Gymnázia J. V. Jirsíka. Třetí místo získala Štěpánka Králová z Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Ústí n. Labem se svojí prací „Rozdíly v odměňování žen a mužů“. Všem deseti studentům oceněným odbornou komisí bude umožněno přijetí ke studiu na Národohospodářské fakultě VŠE bez přijímací zkoušky, jak vyplývá z pravidel dané soutěže a Vyhlášky o přijímacím řízení probíhajícím v akademickém roce 2020/21 na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.

Martin Slaný, hlavní ekonom skupiny DRFG, k odborným středoškolským pracím soutěže uvedl: „Jsem potěšen, že si středoškolští studenti ve svých pracích i během druhého ročníku soutěže zachovali vysokou úroveň. Oceňuji zejména orientovanost studentů v tématech, která reflektují problematiky dnešní doby. Ve smyslu této soutěže vidíme podobnost s kulturou naší skupiny – stejně jako my vedeme studenty absolvující během studia stáž v naší skupině k tomu, aby se po ukončení studia stali hodnotnou součástí našeho týmu, tak Národohospodářská fakulta VŠE podporuje středoškolské studenty v cestě za úspěšným studiem na jejich fakultě.“

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Tiskový tajemník Národohospodářské fakulty VŠE

Tisková zpráva ke stažení také zde.