DRFG vstupuje na trh s fotovoltaikou bez dotací

DRFG ENERGY, energetická divize investiční skupiny DRFG, nově přichází na trh s nabídkou realizace investičních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Zaměří se na instalaci fotovoltaických elektráren na střechy retailových a průmyslových budov i dodávku vyrobené energie přímo koncovým komerčním odběratelům. První fotovoltaické elektrárny budou nainstalovány na střechy obchodního centra Haná v Olomouci, nákupního centra Géčko v Liberci nebo obchodního centra Paráda v Hodoníně. Environmentální hlediska se u retailových a průmyslových budov zohledňují stále více a právě fotovoltaické elektrárny mohou výrazně přispět ke snížení uhlíkové stopy provozu budov.

Větší i menší podniky budou mít v následujících letech povinnost uvádět vedle finančních výsledků i tzv. nefinanční informace, tedy jakým způsobem přistupují k dopadům své činnosti na životní prostředí. „To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli na retailových budovách z portfolia nemovitostního fondu Czech Real Estate Investment Fund, nainstalovat fotovoltaické elektrárny. Klientům tak vzniká možnost začít využívat zelenou energii bez nutnosti vlastní investice nebo dotací,“ uvádí Josef Šilhánek, investiční ředitel skupiny DRFG, která je rovněž zakladatelem fondu.

Vyrobená energie z fotovoltaických elektráren bude využita v rámci spotřeby elektrické energie v budovách. „V první fázi plánujeme na střechy obchodních center fondu CREIF nainstalovat elektrárny s výkonem 260 až 530 kWp. Pro koncové klienty bude výhoda i ve fixaci ceny části elektrické energie na několik let. Naším dalším krokem bude dodávka fotovoltaických elektráren na klíč. Rádi bychom se tak stali významným subjektem v sektoru výroby energií,“ dodává Ondřej Klička, investiční manažer DRFG.

Investorem projektů je DRFG ENERGY s.r.o. a realizátorem projektů je společnost Czech Green Energy s.r.o.

Kontakt pro média 
Ing. Petra Macháčková
Tel: +420 725 673 086
Email: petra.machackova@drfg.cz