Dobročinný ples yourchance podpořil projekty Začni správně a Finanční gramotnost

Již potřetí uspořádala obecně prospěšná společnost yourchance dobročinný ples. Účastnila se ho řada významných dárců, kteří společnost dlouhodobě podporují, podnikatelé, zástupci médií a kulturní scény. Moderování plesu konaného pod záštitou starosty MČ Praha 1 Ing. Oldřicha Lomeckého se ujal populární český herec a moderátor Jan Čenský. Součástí bohatého programu byla i tichá dražba, kde si přítomní mohli zakoupit zajímavé dárkové předměty, obrazy a fotografie ve prospěch projektů z oblasti zvyšování finanční gramotnosti a usnadnění startu do života pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Bonbónkem byl fotografický portrét patronky programu Začni správně zpěvačky Markéty Mátlové s vlastnoručním podpisem.Obraz_YCH Projekty yourchance o.p.s. jsou zaměřeny především na podporu finanční gramotnosti u dětí a dospívajících. Ukazuje se totiž, že uvědomit si cenu peněz a naučit se s nimi správně nakládat je v dnešní době velmi obtížné i pro řadu dospělých, natož dětí a mladých lidí, kteří se na svou samostatnou cestu životem teprve vydávají.