Diecézní charita Brno se svou Tříkrálovou sbírkou i letos navštívila Firemní den DRFG. Vybralo se přes 20 tisíc Kč

I letos se skupina DRFG zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Diecézní charita Brno. Na charitativní projekty a služby pro znevýhodněné vybrali více než 20 tisíc korun. 

V rámci novoročního firemního dne se v prostorách brněnského hotelu Marriott konala tradiční Tříkrálová koleda a dobročinná sbírka. Vybrané prostředky poputují například na otevření centra CELSUZ pro sociálně znevýhodněné klienty a na dokončení rekonstrukce zahrady denního stacionáře Effeta pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením.

"Péče o sociálně slabé, pacienty v domácím hospici či o klienty s postižením je nesmírně náročná a záslužná práce. I proto jsem velmi ráda, že se do finanční podpory diecéze zapojila celá řada kolegů a že si v rámci firemního dne hýčkáme takto ušlechtilou tradici," říká k letošní sbírce předsedkyně správní rady Nadace DRFG Petra Rusňáková.

Podpořit tyto projekty a řadu dalších aktivit brněnské diecéze můžete na: https://dchb.charita.cz/.