Deštníky pro Charitu

Jedním z životních příběhů, které jsme mohli v charitním Denním centru pro lidi bez domova ovlivnit a který nás obzvlášť těší, je případ paní Věry. Když nás paní Věra poprvé kontaktovala, nacházela se ve velmi složité životní situaci. V důsledku komplikací u porodu má lehkou mentální retardaci, ze které vyplývá omezená svéprávnost, kvůli které pobírá invalidní důchod. Od rodičů odešla Věra kvůli domácímu násilí ze strany jejího nevlastního otce. Později zažila i týrání ze strany manžela, se kterým se později rozvedla. Paní Věra je přátelská, netrpí žádnými závislostmi, ale problémem je její velká důvěřivost vyplývající z lehké mentální zaostalosti. V době, kdy denní centrum navštívila poprvé, bydlela s přítelem v chatce bez elektřiny a bez vody. S přítelem se však později rozešla a ocitla se sama a ve stanu. Paní Věra se zaevidovala u sociální pracovnice Diecézní charity Brno, se kterou navázala intenzivní spolupráci. Sociální pracovnice ji informovala o možnosti zapojení se do projektu Housing first a pomohla jí podat žádost o bydlení. Paní Věra byla následně do projektu zařazena. Sociální pracovnice jí pak pomohla získat různá potvrzení a doklady, které potřebovala k udělení bytu. Protože paní Věra pobírá invalidní důchod, zaměstnání na plný úvazek by bylo nad její síly. Projevila však zájem přivydělat si, proto jí sociální pracovnice pomohla vyhledat vhodné nabídky zaměstnání, pomohla jí se životopisem, který spolu rozeslaly. Nakonec se paní Věře podařilo získat práci na částečný úvazek, úklid na městském úřadě. Důležitým mezníkem v životě paní Věry byla podpora při kontaktování rodiny. Její teta ji pak doprovázela při prohlídce nového bytu a slíbila jí i pomoc s nastěhováním. Začátkem listopadu paní Věra podepsala nájemní smlouvu a nyní čeká už jen na zapojení elektřiny, aby se mohla nastěhovat do svého vlastního bytu.