Délka optické sítě

V oblasti telekomunikací pod hlavičkou Suntel Group působíme na pěti evropských trzích. Jedním z nich je Slovensko, kde jsme vybudovali 640 km optické sítě. Ta vede napříč celou zemí od Bratislavy až k hranicím s Ukrajinou. Díky komunikační lince s optickými vlákny na principu otevřené sítě se k ní může připojit jakýkoliv operátor nebo společnost. Budujeme tak digitální budoucnost s nejrychlejším a nejspolehlivějším připojením k internetu.