Blíží se Global Money Week 2019, který pomáhá s finanční gramotností. Zapojí se i DRFG

V posledním březnovém týdnu se bude Česko podílet na mezinárodním projektu Global Money Week (GMW). Cílem akce je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Národními pořadateli jsou organizace yourchance a česká kancelář Evropské asociace finančního plánování (EFPA ČR). Projekt podporuje také Nadace DRFG, které náleží strategické partnerství. Zapojí se mimo jiné například ministerstvo financí a školství nebo Česká národní banka. „Uč se. Šetři. Vydělávej“ Takový je podtitul letošního ročníku. Do týdne finančního vzdělávání se po celém Česku zapojí i další instituce, firmy, školy, rodinná centra, knihovny a jednotlivci. Vrcholem akce bude odborná konference, která se uskuteční 10. dubna v České národní bance. „Global Money Week je naší další iniciativou, na jejíž organizaci a průběhu se s kolegy podílíme. Do této celosvětové kampaně jdeme společně s našimi partnery. Pevně věřím, že se i díky této podpoře do aktuálního ročníku zapojí více účastníků než vloni, kdy jsme překonali hranici 10 000 dětí a mladistvých,“ uvádí ředitelka yourchance Jana Merunková.   V týdnu od 25. do 31. 3. 2019 budou napříč republikou probíhat přednášky, workshopy, diskuze či interaktivní besedy s odborníky zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Organizátoři připravili také zábavné hry a kvízy. V Praze se uskuteční setkání s populárními youtubery, na Trójském gymnáziu proběhne mezinárodní workshop na téma „Co mě naučili doma a ve škole o penězích“. V regionech se do programu zapojí knihovny v Brně, Liberci a v Ostravě, akce pro děti i středoškoláky proběhnou také ve Strakonicích, v Olomouci a ve Vsetíně. Do GMW 2019 se zapojí 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací, které spojí své síly, aby srozumitelnou a nenásilnou cestou předaly mladé generaci informace o jejích společenských a ekonomických právech a finanční odpovědnosti. Na 32 milionů dětí a teenagerů tak získá znalosti nezbytné pro uvážlivé hospodaření s penězi a zároveň se dozví, jak začít s vlastním podnikáním nebo jak uspět na pracovním trhu. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny. Tisková zpráva ke stažení >