Angelika Houdková z DRFG Real Estate komentuje stav znovuotevření obchodních center

Majitelé velkých obchodních center a nákupních parků finišují s přípravami na pondělní otevírání prodejen. K němu dojde v rámci rozvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru.

"U obchodních center budou zajištěny osoby, které budou dohlížet na dodržování stanovených pravidel a působit na zákazníky a další osoby, aby všechna opatření náležitě dodržovali. Veškeré pokyny budou zákazníkům sdělovány primárně formou informačních tabulí, letáků, obrazovek či rozhlasem," prohlašuje Angelika Houdková, vedoucí pronájmů společnosti DRFG, která vlastní například nákupní centra a zábavní parky v Olomouci nebo Českých Budějovicích.

Celý článek Hospodářských novin naleznete na webu iHned.cz