Yourchance, Finanční gramotnost do škol, Začni správně a Podnikavost.cz mají novou image

Se začátkem školního roku přichází obecně prospěšná společnost yourchance a její projekty Finanční gramotnost do škol, Začni správně a Podnikavost.cz s novou vizuální podobou. Cílem nové podoby jednotlivých značek bylo vytvořit pro každý projekt svébytnou firemní identitu, která bude navazovat na yourchance o.p.s., jež je zastřešující organizací výše zmíněných projektů. Změnami prošla všechna loga projektů, propagační tiskoviny a weby. Jejich vizuální ztvárnění odpovídá jednotlivým cílovým skupinám, na které se daný projekt soustředí. Nová image by měla nejenže posílit pozici yourchance o.p.s. a jejich projektů na trhu, ale také přispět k lepší komunikaci s klienty a firemními dárci. O nový design se postaral zkušený grafický designér Tomáš Merunka. Věříme, že nová vizuální podoba ještě více zkvalitní spolupráci s našimi klienty a partnery a těšíme se na další společné kroky.