V Teplárně Šternberk, patřící do portfolia investiční skupiny DRFG, byl zahájen testovací provoz

V březnu tohoto roku byl spuštěn testovací provoz Teplárny Šternberk o souhrnném kombinovaném výkonu 5,6 MW. Teplárna bude produkovat elektrickou energii pro více než 2000 domácností a teplo do přilehlého průmyslového areálu. Ostrý start je naplánován na léto tohoto roku.

copy_of_pdf[1]Tisková zpráva ke stažení

„V roce 2014 jsme se v rámci stanovení nové energetické strategie investiční skupiny DRFG zaměřili na investice do projektů decentralizované kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů,“ říká zakladatel a majoritní akcionář investiční skupiny DRFG David Rusňák a dodává: „V tomtéž roce jsme započali náš první projekt v této oblasti – teplárnu ve Šternberku. Pro rok 2015 plánujeme vyhledat další teplárenské projekty obdobného typu. V rámci diverzifikace bychom rádi naše portfolio rozšířili o projekty z oblasti malých vodních elektráren, fotovoltaiky a případně i odpadového hospodářství.“

„Realizaci jsme zvládli za méně než rok od našeho definitivního rozhodnutí o vstupu do projektu. Teplárna Šternberk bude produkovat elektrickou energii využitelnou pro více než 2000 domácností a také teplo pro přilehlý průmyslový areál. Souhrnný instalovaný kombinovaný výkon 5,6 MW je dosažen díky vysoce účinnému a ekologickému zplyňování biomasy ve formě pelet. Cílem projektu ve Šternberku, jehož životnost je minimálně 25 let, je dodávat cenově dostupné teplo do průmyslových objektů a domácností ve městě, a to za využití obnovitelných zdrojů a principu trvale udržitelného rozvoje,“ doplňuje Pavel Svoreň, který je v investiční skupině DRFG odpovědný za energetiku.