Pavel Zahradil

Manažer řízení rizik

Pavel Zahradil

Pavel Zahradil v DRFG vede analytický tým a risk management.

Svou pozornost zaměřuje především na aktivity skupiny na nemovitostním trhu. Ve své práci čerpá jak ze svých zkušeností a znalostí, které získal během svého působení na různých analytických a vedoucích pozicích ve společnosti Boston Consulting Group v Praze a Londýně, tak svých zkušeností z nemovitostní investiční skupiny ARETE, kde měl na starost tvorbu investičních modelů, analýz a reportů pro klienty.

Pavel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2006 obhájil magisterský titul.