Pavel Iványi


Pavel Iványi

Má dlouholeté zkušenosti z korporátního prostředí. V Holandsku pracoval u společností KLM a ABN AMRO. Jako generální ředitel a předseda představenstva pro Českou republiku později ve společnosti Van Gansewinkel. Stejnou funkci zastával také ve společnostech G4S a AB Facility.

Získal doktorát v oboru práv na Amsterodamské univerzitě a titul MBA na Rotterdam School of Management. K jeho zajímavým mimopracovním aktivitám patří zřízení mezinárodní školy v Brně, International School of Brno, kde je předsedou správní rady.