Marian Vařečka

Člen dozorčí rady

Marian Vařečka

Advokát trvale spolupracující s investiční skupinou DRFG

Poskytuje společnostem skupiny právní poradenství a služby včetně zastupování ve správních a soudních řízeních.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se výkonu advokacie se zaměřením na právo obchodních společností a právo kapitálových trhů.