Marcela Ryšková

HR manažerka

Marcela Ryšková

Je zodpovědná za nastavování strategie a procesů v oblasti lidských zdrojů ve skupině DRFG

Marcela zastává ve skupině DRFG post HR manažerky. Krom strategických úkolů se věnuje také nastavování HR procesů, zavádění nových systémů, běžné personální agendě, náboru nových kolegů, vzdělávání zaměstnanců a mnoha dalším aktivitám. Marcela v minulosti působila na pozici HR manažerky v mezinárodních společnostech z odvětví IT, analytických služeb, bankovnictví a rezidenčního developmentu.