Kateřina Fišerová

HR manažerka

Kateřina zastává ve skupině DRFG post HR manažerky. Jejím hlavním úkolem je, nastavit strategii a procesy v oblasti lidských zdrojů a sjednotit fungování firem v této oblasti ve skupině. Krom toho se věnuje také běžné personální agendě, náboru nových kolegů, vzdělávání zaměstnanců a zavádění nových systémů. Katka v minulosti působila například v personální agentuře Randstad, nebo v investiční skupině KKCG, kde zaváděla vzdělávací systém a podílela se na úpravě HR procesů v době zavádění GDPR.