Jan Pelíšek

Investiční ředitel a ředitel DRFG Polska

Jan Pelíšek

Je zodpovědný za aktivity skupiny DRFG na území Polska

Jan Pelíšek absolvoval Provozně ekonomickou fakultu na Mendelově univerzitě v Brně a magisterské studium na vídeňské Lauder Business School. Po dokončení studia v letech 2009 – 2016 pracoval v zahraničním obchodu s teritoriálním zaměřením na Evropu a Asii, kde realizoval infrastrukturní projekty v objemu přesahující dvě miliardy korun. Posléze působil tři roky v bankovnictví na pozici místopředsedy představenstva. V současné době pracuje v rámci investiční skupiny DRFG jako investiční ředitel a ředitel společnosti DRFG Polska.