David Macek

Ředitel Nadace DRFG

David Macek

Výkonný ředitel Nadace DRFG

Sociolog, terapeut, vysokoškolský učitel a bývalý krajský radní. Navazuje  a prohlubuje partnerství mezi českými, italskými, lichtenštejnskými a německými subjekty. Vystudoval sociologii a sociální práci na MU v Brně, teologii rodiny na Papežském institutu Jana Pavla II. při Lateránské univerzitě ve Vatikánu, kde také přednášel jako hostující profesor.

Iniciátor festivalu Meeting Brno, člen Skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci.