David Macek

Ředitel Nadace DRFG

David Macek

Výkonný ředitel Nadace DRFG

Sociolog, terapeut, krajský zastupitel, vysokoškolský učitel. Při veřejném působení především navazuje a prohlubuje partnerství mezi českými, italskými, lichtenštejnskými a německými subjekty. Vystudoval sociologii a sociální práci na MU v Brně, vědy o rodině na Papežském institutu Jana Pavla II. při Lateránské univerzitě ve Vatikánu, kde také přednášel jako hostující profesor.

Spoluorganizátor festivalu Meeting Brno, člen Skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci.