Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti

Global Money Week.

Projekt Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti se blíží. Mezinárodní projekt pomáhá dětem a mladým lidem pochopit téma osobní prosperity a zdravých finančních návyků. V týdnu od 27.3. do 2.4.2017 proběhne na školách, ale i v zájmových organizacích a mimoškolních zařízeních celá řada besed, přednášek, workshopů, ale i herních programů a soutěží s jediným cílem – nabídnout mladé generaci setkání s odborníky v oblasti financí a inspirovat ji k hledání vlastní cesty k osobní prosperitě. Hlavní téma roku 2017 je motto: „Uč se, šetři, vydělávej“. Národními organizátory je yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Projekt probíhá za podpory institucí jako Česká národní banka a Český rozhlas. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo financí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Zdravé finanční návyky je třeba si vytvářet od dětství. Doba je v tomto ohledu velmi náročná a chybné rozhodnutí může mít fatální následky. Samozřejmě největší vliv má rodina. Škola má však svou nezastupitelnou roli. Může žákům nabídnout další alternativy a jiné myšlenkové modely, jak o penězích uvažovat. Global Money Week je jednou z cest, jak apelovat na důležitost výuky finanční gramotnosti v širších souvislostech. Podpora MŠMT i MF, jakožto institucí, které mají zásadní vliv na systém i obsah výuky, je pro nás proto velmi cenná,“ říká Jana Merunková, ředitelka yourchance, která je jedním z národních organizátorů Global Money Week v ČR. Svou přednáškou na téma "Odpovědné dávání" podpoří projekt také ředitel Nadace DRFG David Macek, který bude hovořit ke studentům Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity dne 29. března.